Ορθοπαντογράφος

Ορθοπαντογράφος

Σύγχρονο σύστημα ψηφιακού ορθοπαντογράφου δίνει την δυνατότητα αξιόπιστων οδοντιατρικών απεικονίσεων (κεφαλομετρικές και πανοραμικές λήψεις).

Μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν εξειδικευμένες εξετάσεις όπως dental scan.

Όλες οι εξετάσεις δίδονται στους ασθενείς σε μορφή φιλμ και cd, μπορούν επίσης να αποσταλούν μέσω email στους θεράποντες οδοντίατρους.

Ραντεβού >