Προληπτικός Έλεγχος

Προληπτικός Έλεγχος

Προγράμματα περιοδικού ελέγχου υγείας με γρήγορα και αξιόπιστα αποτελέσματα, με χαμηλό κόστος για όλους!
«Κάλλιον του θεραπεύειν, το προλαµβάνειν», υποστήριζε ο Ιπποκράτης από την αρχαιότητα, όπως και στις ημέρες μας ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Η πρόληψη  έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα για την υγεία και τη μακροζωία. Νοσήματα  που λαμβάνουν  επιδημικό χαρακτήρα  στο δυτικό κόσμο, όπως καρδιοπάθειες, διαβήτης, νεοπλασίες κ.α., είναι δυνατό να  διαγνωσθούν έγκαιρα και να αντιμετωπιστούν πριν την δημιουργία μη αναστρέψιμων επιπλοκών, οι οποίες  επιβαρύνουν τόσο τον ίδιο τον άνθρωπο, την οικογένεια του, αλλά και την κοινωνία.

Σκοπός του  προληπτικού ελέγχου (CHECΚ UP) είναι η ανίχνευση ασυμπτωματικής νόσου ή παραγόντων  κινδύνου.

Το διαγνωστικό  εργαστήριο ‘’Ασκληπιός’’ με σεβασμό  στο σύγχρονο άνθρωπο και στις ανάγκες του,  συμβάλλει στην προληπτική ιατρική, δημιουργώντας προγράμματα περιοδικού ελέγχου υγείας με γρήγορα  αξιόπιστα αποτελέσματα από καταρτισμένο ανθρώπινο προσωπικό και με χαμηλό κόστος για όλους.