ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗΣ

Μέτρηση αξιολόγησης της σωματικής σύστασης του ανθρώπινου σώματος για τον προσδιορισμό της διατροφικής του κατάστασης και τον έλεγχο των υγρών του. Κατά την διάρκεια της ημέρας η ποσότητα του νερού στο σώμα μας τείνει να μετακινείται σταδιακά προς τα κάτω άκρα, λόγω της άσκησης πίεσης από την βαρύτητα της γης. για το λόγο αυτό , υπάρχει μια τάση τα πόδια μας να πρήζονται απόγευμα η βράδυ.


Προετοιμασία λιπομέτρησης:

       Οι γυναίκες να βρίσκονται στην μέση του κύκλου

      24h πριν: αποφυγή κατανάλωσης αλκοόλ

      24h πριν: αποφυγή κατανάλωσης διουρητικών

      8-12h πριν: αποφυγή άσκησης, σάουνας

      4-5h πριν: αποφυγή κατανάλωσης καφέ

      2-4h πριν αποφυγή κατανάλωσης φαγητού

      2h πριν: αποφυγή κατανάλωσης μεγάλης ποσότητας νερού