Βιοχημικό

Βιοχημικό

Άρτια εξοπλισμένο εργαστήριο για την πραγματοποίηση αιματολογικών εξετάσεων.

Πέρα από τις βασικές Αιματολογικές Εξετάσεις στο Εργαστηριακό Τμήμα του διαγνωστικού μας κέντρου, παρέχουμε και πλήρη Βιοχημικό Έλεγχο του αίματος, όπου οι βασικές εξετάσεις περιλαμβάνουν μετρήσεις για:

  • Νάτριο, Κάλιο, Χλώριο, Μαγνήσιο, Ασβέστιο
  • Ουρία αίματος, Κρεατινίνη αίματος, Ουρικό Οξύ ορού, Αλδολάση, Αλβουμίνη Oρού, Tριγλυκερίδια Ορού
  • Γλυκόζη στο αίμα, Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη, Δοκιμασία ανοχής γλυκόζης
  • Aμινοτρανσφεράση Ασπαρτική, Αμινοτρανσφεράση Αλανίνης, Γάμμα Γλουταμυλική Τρανσπεπτιδάση γ-GT, Αμυλάση, Γαλακτική Δεϋδρογενάση+ Ισοένζυμα
  • Κρεατινική Κινάση (CK), Κρεατινική Φωσφοκινάση, Κρεατική Φωσφοκινάση
  • Χολερυθρίνη Ορού Ολική, Χολερυθρίνη Ορού Άμεση, Χολερυθρίνη Ορού Έμμεση, Χολινεστεράση Ορού, Χοληστερόλη Ορού, Χοληστερόλη LDL, Χοληστερόλη HDL, Λιπάση Ορού
  •  Ολική δεσμευτική ικανότητα Σιδήρου, Φερριτίνη oρού, Φωσφατάση Όξινη Ολική, Φωσφατάση Όξινη Προστατική Ορού

Στην πλειονότητα των εξετάσεων αίματος, το αίμα απομονώνεται από τη φλέβα του ασθενούς.

Ραντεβού >