Αξονική Στεφανιογραφία

Αξονική Στεφανιογραφία

Με χρήση υπερσύγχρονου αξονικού τομογράφου 256 τομών.

Η εκτίμηση του αυλού των στεφανιαίων αρτηριών και της πιθανής στένωσης αυτού, αποτελεί μοναδική και απαραίτητη προϋπόθεση για την σωστή αντιμετώπιση ασθενών με στεφανιαία νόσο. Χάρη στην εξέλιξη των αξονικών, είναι σήμερα εφικτή η αξονική στεφανιογραφία (μη επεμβατική στεφανιογραφία) χωρίς την εισαγωγή στο σώμα  καθετήρων, μέθοδος κοινώς γνωστή ως κλασική στεφανιογραφία (επεμβατική στεφανιογραφία). Η εξέταση αυτή πραγματοποιείται με τη χρήση ακτινοβολίας Χ και τη χορήγηση ιωδιούχου σκιαγραφικής ουσίας (είναι απαραίτητη η ενημέρωση του ιατρού σας σε περίπτωση αλλεργίας για την χορήγηση αντιαλλεργικής αγωγής, προς αποφυγή οποιασδήποτε επιπλοκής).

Στο διαγνωστικό μας κέντρο, με τη λειτουργία του πιο υπερσύγχρονου αξονικού τομογράφου 256 τομών, είναι εφικτή η ολοκλήρωση αξονικής στεφανιογραφίας μέσα σε 3 δευτερόλεπτα και με την ελάχιστη ακτινοβολία που μπορεί να χορηγηθεί σε τέτοιες εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης αποτυπώνονται και εν συνεχεία μελετώνται όλες οι δομές της καρδιάς με μεγάλη λεπτομέρια όπως επίσης και οι στεφανιαίες αρτηρίες καθώς και η θωρακική αορτή και άλλες αγγειακές δομές του θώρακα.

Σημαντικές πληροφορίες δίνονται και από την καταγραφή του ασβεστίου των στεφανιαίων αρτηριών, γνωστό ως coronary calcium score.  Κατά την ίδια εξέταση μπορούν να αποκλειστούν συγχρόνως τα τρία βασικά σημαντικά αίτια θωρακικού άλγους (triple out) διαχωρισμός θωρακικής αορτής, ισχαιμία μυοκαρδίου και πνευμονική εμβολή.

Ραντεβού >