Κάρτα Υγείας Διαβητικού Ασθενή

Κάρτα Υγείας Διαβητικού Ασθενή

Στο Διαβητολογικό Κέντρο «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ» λειτουργεί διαβητολογικό τμήμα που αποτελείται από: 

 • Διαβητολόγο
 • Διαιτολόγο
 • Εξειδικευμένη νοσηλεύτρια
 • Καρδιολόγο
 • Νεφρολόγο
 • Οφθαλμίατρο
 • Ποδολόγο


Η διαβητολογική κάρτα περιλαμβάνει 2 επισκέψεις:

Κατά την πρώτη επίσκεψη:

1) εξέταση από παθολόγο – διαβητολόγο και σύσταση για τον απαιτούμενο εργαστηριακό έλεγχο:

 • HbAIc
 • Γενική Αίματος
 • TSH
 • Σάκχαρο
 • Κ
 • Νa
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • SGOT
 • ALP
 • Χοληστερίνη
 • HDL, LDL
 • Τριγλυκερίδια
 • Ουρικό Οξύ
 • Total Protein
 • Αλβουμίνη ορού
 • Αλβουμίνη ούρων 

2)  έλεγχος για διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

3) διαιτολογικές συστάσεις και εκπαίδευση για την προσαρμογή των διατροφικών συνηθειών

→ εκπαίδευση από νοσηλευτή κατάλληλα καταρτισμένο

 • Για την καθημερινή αυτοπαρακολούθηση και καταγραφή σακχάρου
 • Για την σωστή χορήγηση ινσουλίνης

4) Βασικός καρδιολογικός έλεγχος

5) Πελματογράφημα


Κατά την δεύτερη επίσκεψη

1) Εκτίμηση από παθολόγο διαβητολόγο 

2) Ψυχολογική ενθάρρυνση και στήριξη (ασθενούς και οικογενειακού περιβάλλοντος) 

3) Ανάλογα με τον κίνδυνο που διατρέχει κάθε ασθενής εξατομικευμένα συνιστάται εκτίμηση από την ομάδα πρόληψης – καρδιολογικών και αγγειακών παθήσεων 

Υπερηχογράφημα καρδιάς

Calcium Score – εκτίμηση καρδιαγγειακού κινδύνου – ανάλογα με το ποσοστό ασβεστώσεων των στεφανιαίων αρτηριών.Ενημέρωση – Πρόληψη – Συνεργασία

Έγκαιρη διάγνωση – Στοχευμένη θεραπεία και Ολιστική αντιμετώπιση. 

Ρύθμιση του διαβητικού ασθενούς εξατομικευμένα, ανάλογα με την ηλικία, το γνωστικό και βιοτικό επίπεδο, την συνύπαρξη άλλων νοσημάτων ή παραγόντων κινδύνου και τους στόχους που από κοινού με τον Ιατρό του θα θέσει. 

Συζήτηση των δύσκολων περιστατικών στο ‘’Διαβητολογικό Συμβούλιο’’.

Το Ιστορικό, ο εργαστηριακός έλεγχος και η φαρμακευτική αγωγή αποθηκεύονται ηλεκτρονικά στην διαβητολογική κάρτα του ασθενούς έτσι ώστε να είναι προσβάσιμο για τον Ιατρό του και τον ίδιο τον ασθενή.