Εργασιακά Check Up

Εργασιακά Check Up

Προγράμματα περιοδικού ελέγχου υγείας με γρήγορα, αξιόπιστα αποτελέσματα και με χαμηλό κόστος για όλους.

Οι ιατρικές-διαγνωστικές υπηρεσίες που προσφέρει το διαγνωστικο διαγνωστικό κέντρο «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ» είναι πιστοποιημένες και διαπιστευμένες με το Διεθνές Πρότυπο Ποιότητας ΕΝ ISO 15189:2012 και προσφέρονται σε λογικές και βιώσιμες τιμές.

Οι εταιρείες που ενδιαφέρονται για την διενέργεια εργασιακών check up και στοχεύουν στο να ανιχνεύσουν πρώιμα και έγκαιρα τυχούσες βλάβες στην υγεία και μπορεί να οφείλονται στις εργασιακές συνθήκες που επικρατούν στις εγκαταστάσεις τους, μπορούν να συνεργαστούν με το κέντρο μας. Το αρμόδιο τμήμα των εργασιακών check up μπορεί να βοηθήσει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του ειδικού προφίλ εξετάσεων που θα ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες της δικής σας επιχείρησης.

Επιπροσθέτως, το κέντρο μας διαθέτει οργανωμένη υπηρεσία εργασιακών check up με κατάλληλο εξοπλισμό και μέσα ώστε να διενεργήσει το σύνολο των αιμοληψιών που θα απαιτηθούν, τοπικά στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας με απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία και με την παράλληλη εποπτεία ειδικού κλιμακίου ιατρών που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια των εξεταζομένων.

Το Διαγνωστικό κέντρο «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ», έχοντας τη γνώση ότι οι εργαζόμενοι έχουν και άλλες διαγνωστικές ανάγκες πέραν του εργασιακού check up, προσφέρει τόσο στους ίδιους όσο και στις οικογένειές τους, το δικαίωμα να εξυπηρετηθούν από το κέντρο μας με ειδική εκπτωτική πολιτική, ως ευχαριστία για την εμπιστοσύνη προς τις υπηρεσίες μας. Ήδη μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων της περιοχής μας εμπιστεύονται το Διαγνωστικό Κέντρο «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ» για τα εργασιακά τους check up και απολαμβάνουν ιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου ποιότητας για τους εργαζόμενους και ορθής τιμολόγησης για την εταιρεία.