Holter Ρυθμού

Holter Ρυθμού

Πρόκειται για την καταγραφή του Ηλεκτροκαρδιογραφήματος για μεγάλη περίοδο, 24 έως 72 ώρες με τις σημερινές σύγχρονες συσκευές. Η συσκευή αυτή μεγέθους 2-3 εκατοστών, διαμέσου 3 έως 6 ηλεκτροδίων, αποθηκεύει  το ηλεκτροκαρδιογράφημα για όσο χρόνο είναι συνδεδεμένη. Η ανάγνωση γίνεται μετά την αφαίρεση του Holter διαμέσου συγκεκριμένου προγράμματος.

Σκοπός της καταγραφής αυτής είναι η διαπίστωση διαταραχών του φυσιολογικού καρδιολογικού ρυθμού, γνωστού ως φλεβοτομικού ρυθμού και μελέτη αυτών των διαταραχών που ονομάζονται άλλοτε  ταχυκαρδίες (υπερκοιλιακές ή κοιλιακές), αρρυθμίες, έκτακτες συστολές (κοιλιακές, υπερκοιλιακές) είτε παύσεις ή σοβαρές βραδυκαρδίες. Πρόκειται για μια εξέταση απαραίτητη σε περιπτώσεις ταχυκαρδιών και λιποθυμικών, προλιποθυμικών επεισοδίων

Ραντεβού >