Ιατρικό Προσωπικό - Ασκληπιός Διάγωσις

Ιατρικό Προσωπικό - Ασκληπιός Διάγωσις

Φανης Ζαμπετάκης

 • Καρδιολόγος με εξειδίκευση στη διαγνωστική και επεμβατική Καρδιολογία, Επίκουρος Καθηγητής  Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Στρασβούργου.

Ιωάννα Μιξάκη

 • Ιατρός Παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη.
 • Μεταπτυχιακές σπουδές: Σακχαρώδης διαβήτης και παχυσαρκία

Ζένια Σαριδάκη - Ζώρα

 • Ιατρός Παθολόγος - Ογκολόγος.

Αικατερίνη Κατριαδάκη - Καλύβα

 • Ιατρός Βιοπαθολόγος - Μικροβιολόγος.

Σωτηρία Φυγετάκη

 • Ιατρός Ακτινολόγος, Υπεύθυνη  Απεικονιστικού Τμήματος.

Σταυριάνθη Βασιλάκη

 • Ιατρός, Ειδική Ακτινοδιαγνώστρια Μαστού.

Μαρία Βρανάκη

 • Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης.

Νικόλαος Σπυριδάκης

 • Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης.

Ιωάννης Μακαρώνας

 • Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης.

Σωτήριος Μπίσδας

 • Ιατρός Νευροακτινολόγος.

Αρκάδιος Ρουσάκης

 • Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης, Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών.

Ανδρέας Παπαδόπουλος

 • Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης, Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών.

Iωάννα Τρίτου

 • Ιατρό Ακτινολόγο ειδικευμένη στην Παιδοακτινολογία