Προσυμπτωματικός Έλεγχος

Προσυμπτωματικός Έλεγχος

Σκοπός του  προσυμπτωματικού ελέγχου (CHECΚ UP) είναι η ανίχνευση ασυμπτωματικής νόσου ή παραγόντων  κινδύνου.

Το εργαστήριο του Διαγνωστικού Κέντρου «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ», με σεβασμό  στο σύγχρονο άνθρωπο και στις ανάγκες του,  συμβάλλει στην προληπτική ιατρική, δημιουργώντας προγράμματα περιοδικού ελέγχου υγείας με γρήγορα και αξιόπιστα αποτελέσματα από καταρτισμένο ανθρώπινο προσωπικό και με χαμηλό κόστος για όλους.Ραντεβού >