Αιματολογικό

Αιματολογικό

Άρτια εξοπλισμένο εργαστήριο για την πραγματοποίηση αιματολογικών εξετάσεων.

Στον εργαστηριακό τομέα του «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ» πραγματοποιούνται όλες οι Αιματολογικές εξετάσεις από έμπειρο προσωπικό και τελευταίας γενιάς τεχνολογικό εξοπλισμό πιστοποιημένων αποτελεσμάτων, με ISO 9001:2000. Μέσω των σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στα εργαστήριά μας και του εξειδικευμένου και έμπειρου προσωπικού μας διασφαλίζεται η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων.

Εξετάσεις που πραγματοποιούνται:

  • Γενική εξέταση αίματος, Δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ)
  • ΤΚΕ
  • Έλεγχος Αιμόστασης: PT, APTT, Ινωδογόνο, D-dimers,
  • Χρόνος ροής, Λειτουργικότητα Αιμοπεταλίων, παράγοντες πήξης: FV – FX – FVIII – FVII – FIX – FXI- FXII, vWF
  • Έλεγχος Θρομβοφιλίας: LA, ATIII, ProtC, APC-R, PAI, πλασμινογόνο,
  • α2- αντιπλασμίνη, mixing test LA, mixing test APTT
  • Anti-Xa
  • Έμμεσος, άμεσος Coombs
Ραντεβού >