Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Το Διαγνωστικό Κέντρο «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να παρέχει τις υπηρεσίες της μέσω ασφαλών και πιστοποιημένων διαδικασιών. Γι αυτό το λόγο διαθέτει από το 2011 πιστοποίηση σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, που εφαρμόζει, από τον έγκριτο και διεθνώς αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης TUV AUSTRIA HELLAS.