Λοιμώξεις Αναπνευστικού

Λοιμώξεις Αναπνευστικού

ΤΕΣΤ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ

PCR- Μοριακό Test

Rapid Test αντιγόνου

Τεστ αντισωμάτων (Igg,Igm)

Το διαγνωστικό κέντρο "Ασκληπιός Διάγνωσις", συνεχίζοντας την εισαγωγή καινοτόμων εργαλείων για την διαχείριση της πανδημίας παρέχει 2 νέου τύπου PCR testing.

1. COMBO PCR (γρίπη - κορωνοϊός)

Με την συγκεκριμένη μέθοδο δίνεται η δυνατότητα ταυτόχρονης εξέτασης των διαφορετικών ιών του αναπνευστικού από το ίδιο δείγμα με την εγκεκριμένη μοριακή μέθοδο Real Time PCR.Καθώς διανύουμε την εποχή που η πανδημία COVID-19 συμπίπτει με την εποχική γρίπη και έχουν ήδη καταγραφεί πολυάριθμα περιστατικά συλλοίμωξης, είναι θεραπευτικά σημαντικό να μπορούμε να ταυτοποιήσουμε από ποιον ιό/ιούς (SARS CoV2, influenza A, influenza B) έχει προκύψει η αναπνευστική μας λοίμωξη. 

 

2. FAST PCR (PCR με Iris Pebble της Biopix)

 

Σε συνεργασία με ερευνητές του ΙΤΕ,  μπορούμε πλέον με την χρήση της τεχνολογίας χρωματογραφία σε πραγματικό χρόνο,  να παρέχουμε την δυνατότητα ανίχνευσης του γενετικού υλικού του ιού

SARS-CoV-2, δίνοντας σε 1 ΩΡΑ αποτελέσματα εγκεκριμένα από όλους τους επίσημους φορείς που ζητούν πιστοποίηση NAAT (μοριακή πιστοποίηση αρνητικότητας για Covid παγκοσμίως)

Ραντεβού >