Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς

Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς

Τα τελευταία χρόνια χάρη σε υπερσύγχρονους μαγνητικούς τομογράφους, σε εξειδικευμένα πρωτοκόλλα και εξειδικευμένο προσωπικό είναι δυνατή όχι μόνο η απεικόνιση των καρδιακών δομών αλλά και η εκτίμηση πλήθους καρδιολογικών προβλημάτων, άλλων εμμέσως και άλλων άμεσω.

Με την μέθοδο αυτή επιτυγχάνουμε την ορθότερη καταγραφή της λειτουργίας της καρδιάς τόσο των αριστερών όσο και των δεξιών κοιλοτήτων. Αποτελεί τη μέθοδο εκλογής για την εκτίμηση της λειτουργίας της καρδιάς, την εκτίμηση συγγενών καρδιοπαθειών και την παρακολούθηση τους, την εκτίμηση πιθανών επιπλοκών σε ασθενείς με μεσογειακή αναιμία κ.α. Η αντικειμενικότητα της είναι ανεξάρτητη του εκάστοτε εξεταστή. Η επαναληψιμότητα της και η έλλειψη ακτινοβολίας είναι βασικά πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής συγκριτικά με άλλες μεθόδους.

Η μοναδικότητα της για την εκτίμηση φλεγμονής των δομών της καρδιάς (μυοκαρδίου – περικαρδίου), η συγκριτική υπεροχή της στην εκτίμηση ισχαιμίας και κυρίως της  βιωσιμότητας του μυοκαρδίου είναι άλλα συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Ραντεβού >