Coronary Calcium Score

Coronary Calcium Score

Ο ισχυρότερος προδιαθεσικός δείκτης στεφανιαίας νόσου είναι η εκτίμηση των ασβεστώσεων των στεφανιαίων αρτηριών (CCS : coronary calcium score). Πρόκειται για μια εύκολη και γρήγορη εξέταση χάρη στους νεότερης  τεχνολογίας αξονικούς τομογράφους (EBCT – electron beam scanner). Από το 2016 η εξέταση αυτή προτείνεται και έχει μπει στις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής καρδιολογικής εταιρίας.

Η διερεύνηση ασβεστώσεων στεφανιαίων αρτηριών  με την χρήση αξονικού τομογράφου, επιτρέπει με τον πλέον αξιόπιστο και μη επεμβατικό τρόπο τη διαπίστωση, στην πρώιμη φάση, ύπαρξης η όχι στεφανιαίας νόσου – πριν την εκδήλωση κλινικών συμπτωμάτων στεφανιαίας νόσου – ιδιαίτερα στους ασθενείς μετρίου κινδύνου αλλά και στους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη.

Το Calcium Score είναι μία ανώδυνη εξέταση, διάρκειας ελάχιστων δευτερολέπτων χωρίς τη χρήση σκιαγραφικής ουσίας, με ελάχιστη ακτινοβολία. Η ποσοστοποίηση των ασβεστώσεων των στεφανιαίων αρτηριών προβλέπει τα καρδιακά συμβάματα σε ασυμπτωματικούς ασθενείς μέσης ηλικίας μετρίου κινδύνου και όχι μόνο.

Ραντεβού >