Δεύτερη Γνώμη

Δεύτερη Γνώμη

Παροχής μίας αξιόπιστης Δεύτερης Ιατρικής Γνώμης (Second Opinion)

Το ‘Ασκληπιός Διάγνωσις’ , αντιλαμβανόμενο τις ιδιαίτερες ανάγκες των ανθρώπων που το εμπιστεύονται, δημιούργησε μια υπηρεσία που έχει ως στόχο να προσφέρει τη δυνατότητα  παροχής μίας αξιόπιστης Δεύτερης Ιατρικής Γνώμης (Second Opinion).

Η Δεύτερη Ιατρική Γνώμη δίνει τη δυνατότητα στο Μέλος να λάβει μια τεκμηριωμένη Δεύτερη Ιατρική Γνώμη αναφορικά με τη διάγνωση μιας πολύπλοκης, βαριάς ή σοβαρής ασθένειας, απ’ ευθείας από ειδικευμένο γιατρό που εργάζεται σε νοσηλευτικό ίδρυμα παγκόσμιας κατάταξης. Η πολύτιμη αυτή υπηρεσία χαρίζει στο Μέλος πνευματική ηρεμία ξέροντας ότι η διάγνωση του/της έχει επιβεβαιωθεί και/ή ότι η θεραπεία που υποδείχθηκε αποτελεί την καταλληλότερη επιλογή στη χώρα που βρίσκεται και διεθνώς.

Η δεύτερη γνώμη  περιλαμβάνει

  • Επιβεβαίωση της διάγνωσης
  • Αξιολόγηση περίπτωσης όπου η διάγνωση δεν είναι ακόμη εφικτή
  • Συμβουλές για την καλύτερη μέθοδο θεραπείας
  • Υποστήριξη περιστατικού το οποίο παρουσιάστηκε στο παρελθόν