Κληρονομούμενα Νοσήματα

Κληρονομούμενα Νοσήματα

 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Έλεγχος φορέων πριν την σύλληψη (Carrier screening)

 Adventia 

  • Core panel (19 συνδρομα/ασθένειες)
  • Comprehensive panel (229 σύνδρομα/ασθένειες)
  • Focus panels (α-θαλασσαιμία, β-αιμοσφαιρινοπάθειες, κυστική ίνωση, μυϊκή δυστροφία Duchenne, σύνδρομο εύθραυστου Χ)

Διευρυμένος έλεγχος , 832 σύνδρομα/ ασθένειες

Ραντεβού >