Stress Echo Καρδιάς

Stress Echo Καρδιάς

Πρόκειται για το συνδυασμό υπερηχοκαρδιογραφικής μελέτης της καρδιάς και δοκιμασία κόπωσης με σκοπό την μελέτη της κινητικότητας της καρδιάς κατά την διάρκεια καρδιακής κόπωσης Συνήθως πραγματοποιείται φαρμακευτικά δηλαδή χορηγούνται ουσίες όπως η  δοβουταμίνη που αυξάνουν τη συσταλτικότητα της καρδιάς και πρόκειται για μια ουσία που υπάρχει στον οργανισμό αλλά σε μικρότερη ποσότητα. Η δοκιμασία χωρίζεται σε τέσσερα στάδια των 3 λεπτών. Από το ένα στάδιο στο άλλο αυξάνετε η δόση της δοβουταμίνης σταδιακά.

Η όλη διαδικασία πραγματοποιείται υπό κλινική, ηλεκτροκαρδιογραφική και υπερηχοκαρδιογραφική παρακολούθηση κατά την οποία ελέγχεται η σταδιακή αύξηση της κινητικότητας των τοιχωμάτων της καρδίας. Οποιαδήποτε στιγμή η δοκιμασία μπορεί να διακοπεί όταν επιτευχθεί η επιθυμητή καρδιακή συχνότητα ως προς την ηλικία είτε εμφανιστούν κλινικά, ηλεκτροκαρδιογραφικά  η υπερηχοκαρδιαγραφικά ευρήματα ισχαιμίας μυοκαρδίου.

Ραντεβού >