ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Tο Ιατρικό-Διαγνωστικό Κέντρο «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ», ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις μιας πρωτόγνωρης κρίσης, φρόντισε να δημιουργήσει νέο τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, με σκοπό τον άμεσο και ασφαλή έλεγχο για τον νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2 και κατά συνέπεια τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας Covid-19. Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του κέντρου μας αναπτύσσεται συνεχώς, και πλέον είναι σε θέση να προσφέρει :

-Ογκολογικές-Μοριακές Αναλύσεις

-Προγεννητικό έλεγχο

-Εξετάσεις για Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα

-Εξετάσεις για λοιμώξεις του αναπνευστικού

-Εξετάσεις για μεταβολικές διαταραχές

-Εξετάσεις κληρονομούμενα νοσήματα

-Εξετάσεις για νευρολογικές διαταραχές

-Γονιδιωματική Ανάλυση

-Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγη.

Ραντεβού >