Συνεργασίες

Συνεργασίες

Το «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ» έχει επιλεγεί  από διεθνείς εταιρείες, ως ερευνητικό κέντρο για προγράμματα που σχετίζονται με μαγνητική τομογραφία και (ιδιαίτερα οστών, καρδιάς και αγγείων) την μαστογραφία και νεοπλασματικές διεργασίες. Ταυτόχρονα, υλοποιεί συνεχώς Προγράμματα Συνεχιζόμενης Ιατρικής Επιμόρφωσης καθώς και ημερίδες και επιστημονικά συνέδρια ενώ προχωρά σε νέες συνεργασίες με στρατηγικούς εταίρους όπως το ΙΤΕ, το ΑΤΕΙ Κρήτης και το Πολυτεχνείο Κρήτης. Το Διαγνωστικό Κέντρο «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ» διαθέτει από το 2011 πιστοποίηση σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, που εφαρμόζει, από τον έγκριτο και διεθνώς αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης TUV AUSTRIA HELLAS.