Λιπομέτρηση

Λιπομέτρηση

Ολοσωματική ανάλυση με τη μέθοδο DEXA

Η λιπομέτρηση είναι μία μέθοδος με την οποία μπορούμε να προσδιορίσουμε με υψηλή αξιοπιστία το Λιπώδη, το Μυϊκό και τον Οστίτη Ιστό αναλυτικά ανά περιοχή του σώματος.

Οι κοινές μέθοδοι λιπομέτρησης (μέθοδος αγωγιμότητας, βάσει ΒΜΙ, ζυγαριών κλπ) βασίζονται σε εκτιμήσεις με μεγάλο εύρος σφάλματος και χωρίς την δυνατότητα διαχωρισμού των στοιχείων του σώματος.

Το «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ» έχει τη δυνατότητα για τη διενέργεια λιπομέτρησης με τη μέθοδο DEXA (Dual Energy X-ray Absorptiometry – Διπλής Ενέργειας Φωτονιακή Απορροφησιομέτρηση). Εκτός της εξέτασης για τη μέτρηση οστικής πυκνότητας, στην οποία ήδη εφαρμόζεται η μέθοδος DEXA, πρόσφατα εφαρμόσθηκε η ίδια μέθοδος και στην εξέταση μέτρησης του λιπώδους ιστού. Με τη συγκεκριμένη μέθοδο αναλύεται όλη η σύσταση του σώματος με ακτίνες «Χ» διπλής ενέργειας και μάλιστα με ελάχιστη ακτινοβολία, ήτοι μόλις το 1/10 της ακτινοβολίας που λαμβάνουμε από μια ακτινογραφία θώρακος.

Η εξέταση περιλαμβάνει την μέτρηση του σωματικού λίπους αλλά και του μη λιπώδους ιστού ξεχωριστά (μύες, νερό, συνδετικό ιστό) καθώς και την εκτίμηση με αντικειμενικό τρόπο της κατανομής λίπους στο σώμα.

Γιατί λιπομέτρηση με τη μέθοδο DEXA;

  • Αποτελεί την Μέθοδο Αναφοράς έναντι όλων των υπόλοιπων μέχρι σήμερα γνωστών μεθόδων.
  • Η μέτρηση του Λιπώδους και μη Λιπώδους ιστού είναι άμεση και όχι έμμεση.
  • Παρέχει πληροφορίες κατανομής του Λιπώδους ιστού ανά περιοχή του σώματος.
  • Κατηγοριοποιεί τον Σωματότυπο σε γυναικοειδή ή ανδροειδή δίνοντας σημαντική πληροφορία για την πρόληψη ασθενειών.
  • Ελέγχει την εξέλιξη του δείκτη κατανομής Λιπώδους και Μυϊκού ιστού κατόπιν ολοκλήρωσης προγράμματος διατροφής και άσκησης.
  • Παρέχει την δυνατότητα στους ειδικούς να προσδιορίσουν το ιδανικό βάρος και το βασικό μεταβολικό ρυθμό ώστε να εξειδικευθεί σωστά το πρόγραμμα διατροφής και άσκησης.
  • Εκτιμάται η μυϊκή ατροφία μετά από ασθένεια ή τραυματισμό.
  • Δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας εστιασμένου προγράμματος άσκησης για την ενίσχυση και ενδυνάμωση συγκεκριμένων ανατομικών περιοχών κυρίως για τους αθλητές.
  • Η εξέταση διαρκεί μόνο λίγα λεπτά και έχει ελάχιστη δόση ακτινοβολίας. Στο Κέντρο μας παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης σύγκρισης σε κάθε επανεξέταση με την προηγούμενη και φαίνεται έτσι κάθε πιθανή διαφοροποίηση.
Ραντεβού >