Εργοσπειρομετρία

Εργοσπειρομετρία

Πρόκειται για δοκιμασία κόπωσης σε κυλιόμενο τάπητα ή σε στατικό ποδήλατο με σύγχρονη καταγραφή όχι μόνο του ηλεκτροκαρδιογραφήματος όπως στην απλή δοκιμασία κόπωσης αλλά και τον πλήρη  έλεγχο της ανταλλαγής αναπνευστικών αερίων τόσο κατά την ηρεμία όσο και κατά την διάρκεια της δοκιμασίας κόπωσης.

Η εξέταση αυτή είναι απαραίτητη για την διαφοροδιάγνωση μεταξύ διαφόρων καρδιακών και αναπνευστικών νοσημάτων. Απαραίτητη για την σωστή εκπόνηση πρωτοκόλλου επανένταξης τόσο καρδιολογικών όσο και αναπνευστικών  ασθενών. Πρόκειται  για την πλέον ενδεδειγμένη μέθοδο για την σωστή καταγραφή του προβλήματος, αλλά επίσης αποτελεί την απαραίτητη βάση για την εκπόνηση οποιουδήποτε αθλητικού προγράμματός επαναδραστηριοποίησης.

Επίσης η καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης δίνοντας την δυνατότητα καταγραφής  παραμέτρων όπως ο βασικός μεταβολισμός, καθώς επίσης η μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου αλλά και ο αερόβιος και αναερόβιος ουδός , η μέγιστη ταχύτητα κατά τον αναερόβιο ουδό και η μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου, αποτελεί απαραίτητη εξέταση για την ορθότερη εκπόνηση προπονητικών προγραμμάτων αθλητών υψηλού επιπέδου.

Ραντεβού >