Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)

Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)

Το απλό ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ ηρεμίας) είναι μια εύκολη, γρήγορη, ανώδυνη εξέταση αναγκαία και πλούσια σε πληροφορίες για την λειτουργία της καρδίας, χάρη στην καταγραφή της ηλεκτρικής δραστηριότητας της καρδίας.

Με το ΗΚΓ μπορούμε να διαπιστώσουμε την ομαλή λειτουργία της καρδιάς, την ύπαρξη ή όχι οξέος η υποξέος εμφράγματος ή την πιθανότητα παλαιού εμφράγματος και την ύπαρξη αρρυθμιών, μόνιμων ή παροδικών.

Ραντεβού >