Ασφαλιστικά Ταμεία

Ασφαλιστικά Ταμεία

Το «Ασκληπιος Διάγνωσις» έχει σύμβαση για εξετάσεις ασθενών με τα περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία.

Το «Ασκληπιος Διάγνωσις» έχει σύμβαση για εξετάσεις ασθενών με τα παρακάτω ταμεία, οργανισμούς και ασφαλιστικές εταιρείες:

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΩΝ EOΠΥΥ (ΔΗΜΟΣΙΟ-ΤΥΔΚΥ, ΟΓΑ, IKA-ETAM,O.A.E.E.)Μικροβιολογικές εξετάσεις , Μαγνητικές Τομογραφίες , Αξονικές Τομογραφίες, Ακτινογραφίες , Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας, Ψηφιακή Μαστογραφία, Υπερηχογραφήματα σώματος, Triplex σώματος, Triplex καρδιάς, Τεστ κοπώσεως, Holter ρυθμού.

ΔΕΗ : Μικροβιολογικές εξετάσεις, Μαγνητικές Τομογραφίες, Αξονικές Τομογραφίες, Ακτινογραφίες, Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας, Ψηφιακή Μαστογραφία, Υπερηχογραφήματα σώματος, Triplex σώματος, Triplex καρδιάς, Τεστ κοπώσεως, Holter ρυθμού.

ΟΤΕ : Μικροβιολογικές εξετάσεις, Μαγνητικές Τομογραφίες, Αξονικές Τομογραφίες, Ακτινογραφίες, Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας, Ψηφιακή Μαστογραφία, Υπερηχογραφήματα σώματος, Triplex σώματος, Triplex καρδιάς, Τεστ κοπώσεως, Holter ρυθμού.

ΟΑΤΥΕ (ΤΥΠΕΤ, ΤΥΠΑΤΕ, ΑΤΠΣΥΤΕ) : Μικροβιολογικές εξετάσεις, Μαγνητικές Τομογραφίες, Ακτινογραφίες, Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας, Ψηφιακή Μαστογραφία, Πανοραμική Οδόντων, Υπερηχογραφήματα σώματος, Triplex σώματος, Triplex καρδιάς, Τεστ κοπώσεως, Holter ρυθμού, Holter πιέσεως.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ : Μικροβιολογικές εξετάσεις, Μαγνητικές Τομογραφίες, Αξονικές Τομογραφίες, Ακτινογραφίες, Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας, Ψηφιακή Μαστογραφία, Υπερηχογραφήματα σώματος, Triplex σώματος, Triplex καρδιάς, Τεστ κοπώσεως, Holter ρυθμού.

ΤΣΜΕΔΕ : Μικροβιολογικές εξετάσεις, Μαγνητικές Τομογραφίες, Αξονικές Τομογραφίες,  Ακτινογραφίες, Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας, Ψηφιακή Μαστογραφία, Υπερηχογραφήματα σώματος, Triplex σώματος, Triplex καρδιάς, Τεστ κοπώσεως, Holter ρυθμού.

OIKOΣ  ΝΑΥΤΟΥ : Μικροβιολογικές εξετάσεις, Μαγνητικές Τομογραφίες, Αξονικές Τομογραφίες, Ακτινογραφίες, Υπερηχογραφήματα σώματος, Triplex σώματος, Triplex καρδιάς, Τεστ κοπώσεως, Holter ρυθμού.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ (ΓΕΝ,ΓΕΑ,ΓΕΣ) : Μικροβιολογικές εξετάσεις, Μαγνητικές Τομογραφίες, Αξονικές Τομογραφίες, Ακτινογραφίες, Υπερηχογραφήματα σώματος, Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας, Triplex σώματος, Triplex Καρδιάς, Τεστ Κοπώσεως, Ηοlter Ρυθμού.

ΤΥΔΕ (ΕΤΑΑ) : Μικροβιολογικές εξετάσεις, Μαγνητικές Τομογραφίες, Αξονικές Τομογραφίες, Ακτινογραφίες, Υπερηχογραφήματα σώματος, Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας, Triplex σώματος, Triplex Καρδιάς, Τεστ Κοπώσεως, Holter Ρυθμού και πιέσεως.

ΤΣΑΥ : Μικροβιολογικές εξετάσεις, Μαγνητική Τομογραφία, Αξονική Τομογραφία, Ακτινογραφίες, Υπερηχογράφημα σώματος, Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας, Triplex σώματος, Triplex καρδιάς, Τέστ Κόπωσης, Holter Ρυθμού.

Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρείες : Allianz, Aτλαντική Ένωση, Interamerican, International Life, Alico, Eυρωπαϊκη Πίστη, Εurostar, Diners, Εθνική Ασφαλιστική, Minetta, ΙNG (προασφαλιστικό έλεγχο), Πρόγραμμα Αlpha Smart Health, Κάλυψις