ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ TRIPLEX ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ & ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ TRIPLEX ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ & ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

Τρεις ημέρες πριν την ημέρα της εξέτασης αποφυγή από:

Χόρτα  - γαλακτοκομικά - όσπρια

Νηστικός/η

     

      Προσοχή:

      1) παρακαλείστε εφόσον υπάρχει προηγούμενος έλεγχος να τον προσκομίσετε.

      2) παρακαλείστε εφόσον υπάρχει ιστορικό αλλεργιών δείτε  ΕΔΩ