ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΙΩΔΙΟΥΧΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΙΩΔΙΟΥΧΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Τα ιωδιούχα σκευάσματα σε γενικές γραμμές είναι ασφαλή κατά τη χορήγησή τους. Οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις είναι σπάνιες και αυτοπεριοριζόμενες, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό θα αναπτύξει γενικευμένη αλλεργική αντίδραση.

       Τα συμπτώματα αλλεργικής αντίδρασης μπορεί να είναι τα ακόλουθα :

       Εξάνθημα, κνησμός, ναυτία, τάση προς έμετο, βήχας, υπόταση, κεφαλαλγία, υπόταση η αύξηση της αρτηριακής πίεσης, κράμπες στην κοιλιά.

       Πολύ σπάνια μπορεί να παρουσιαστεί μετά την έγχυση του φαρμάκου δύσπνοια, βρογχοσπασμός, κοιλιακή αρρυθμιογένεση, συγκοπτικό επεισόδιο.

 12ωρη προετοιμασία σε περιπτώσεις ήπιας αλλεργίας

  • 12 ώρες πριν την εξέταση 2 χάπια medrol των 16mgr (κορτιζόνη)
  • 2ώρες πριν την εξεταση1 χάπι medrol  των 16mgr
  • 1 ώρα πριν την εξέταση 1 χάπι  aerius – αντισταμινικό

2μερη προετοιμασία σε περιπτώσεις  αλλεργίας αυξημένου ρίσκου

  • ασθενείς με γνωστό βρογχικό άσθμα.
  • προηγούμενο μείζων επεισόδιο  αλλεργικής αντίδρασης σε ιωδιούχα σκευάσματα.
  • ιστορικό αλλεργίας σε τροφές η άλλα φάρμακα.

       Προφυλακτική αγωγή (premedication)

      2 ημέρες πριν από την εξέταση

      tbl medrol 16 mg (1x3)

      tbl aerius (1x2)

      tbl tagamet 200mg (1x2)

     την ημέρα της εξέτασης και συγκεκριμένα 1 ώρα πριν :

     tbl medrol 16 mg (εφάπαξ)

     tbl tagamet 200mg  (εφάπαξ)

     tbl aerius (1χ1)

     για τις επόμενες 24 ώρες συνεχίζεται η ίδια αγωγή.