Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα

STDs: έλεγχος  (ποιοτική ταυτοποίηση στελέχους/ών και ποσοτικός προσδιορισμός) μικροοργανισμών υπεύθυνων για την ανάπτυξη σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων σε κολπο-τραχηλικά δείγματα   (thin preps)

Ραντεβού >