Δοκιμασία Κοπώσεως

Δοκιμασία Κοπώσεως

Ίσως η πιο απλή και αναίμακτη διαγνωστική μέθοδο για την ανίχνευση και παρακολούθηση ελλιπούς αιμάτωσης της καρδίας.

Η δοκιμασία κοπώσεως αποτελεί την πιο απλή και αναίμακτη διαγνωστική μέθοδο για την ανίχνευση και παρακολούθηση ελλιπούς αιμάτωσης της καρδίας κοινώς ως ισχαιμία του μυοκαρδίου που οφείλεται κυρίως σε Στεφανιαία Νόσο (ΣΝ) δηλαδή σε στενώσεις των αρτηριών που αιματώνουν την καρδιά. Με τη δοκιμασία κόπωσης σε κυλιόμενο τάπητα η σε ποδήλατο ο εξεταζόμενος υποβάλλεται σε ελεγχόμενη σωματική άσκηση και συνεχή ηλεκτροκαρδιογραφική και κλινική παρακολούθηση. Ακολουθούνται διάφορα σχήματα άσκησης γνωστά ως πρωτόκολλα. Το πιο ευρέος χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο δοκιμασίας είναι εκείνο του κατά Bruce όπου ο εξεταζόμενος βαδίζει στον κυλιόμενο τάπητα και ο βαθμός δυσκολίας αυξάνεται σταδιακά, αυξάνοντας την κλίση και την ταχύτητα του κυλιόμενου τάπητα κάθε 3 λεπτά (στάδιο κόπωσης) μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία βάση της μέγιστης προβλεπόμενης καρδιακής συχνότητας (ανάλογα με την ηλικία του εξεταζόμενου, 220-ηλικία).Η διάρκεια της κόπωσης εξαρτάται από την φυσική κατάσταση του ασθενούς. Ενας μέσος όρος διάρκειας είναι 6 με 8 λεπτά. Αθλητές υψηλού επιπέδου μπορεί να υπερβούν τα 15 λεπτά. Επίσης, για βεβαρυμμένους ή ηλικιωμένους ασθενείς εφαρμόζονται άλλα πρωτόκολλα άσκησης, πιο προοδευτικά και ήπια.

Η ελλιπής αιμάτωση της καρδιάς κατά την κόπωση συνοδεύεται συνήθως με προκάρδιο άλγος γνωστή ως στηθάγχη και με ηλεκτροκαρδιογραφικές διαταραχές χαρακτηριστικές της ελλιπούς αιμάτωσης. Η δοκιμασία κόπωσης μπορεί να διακοπεί ανα πάσα στιγμή από τον Καρδιολόγο εφόσον υπάρχουν ενδείξεις η σε περίπτωση αδυναμίας του ασθενούς.

Οδηγίες: 

  • Συνίσταται το τελευταίο ελαφρύ γεύμα να λάβει χώρα 3 ώρες πριν την δοκιμασία.
  • Οι ασθενείς υπό αγωγή διακόπτουν μονάχα τα φάρμακα που ονομάζονται β-αναστολείς και μόνο μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Καρδιολόγου τους.
Ραντεβού >