Μικροβιολογικό

Μικροβιολογικό

Στον εργαστηριακό τομέα του «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ» πραγματοποιούνται όλες οι Αιματολογικές εξετάσεις από έμπειρο προσωπικό και τελευταίας γενιάς τεχνολογικό εξοπλισμό πιστοποιημένων αποτελεσμάτων, με ISO 9001:2008. Μέσω των σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στα εργαστήριά μας και του εξειδικευμένου και έμπειρου προσωπικού μας διασφαλίζεται η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων. 

Ραντεβού >