Καρδιολογικό

Καρδιολογικο

Το Κέντρο διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο και οργανωμένο καρδιολογικο εργαστήριο με άριστο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό και προηγμένης τεχνολογίας εξοπλισμό ικανό να αντιμετωπίσει, κάθε καρδιολογικό περιστατικό