Διαθέσιμα Check up

Διαθέσιμα Check up

Πρόκειται για τον εργαστηριακό έλεγχο που διενεργείται προληπτικά με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία διαφόρων νοσημάτων.

Τα τελευταία στοιχεία αποδεικνύουν ότι ο ετήσιος προσυμπτωματικός έλεγχος από τον ειδικό ιατρό μαζί με τις απαιτούμενες εργαστηριακές διαγνωστικές εξετάσεις μειώνουν σε μεγάλο βαθμό τους διάφορους προδιαθεσικούς παράγοντες και επιτρέπουν στον Ιατρό να διαγνώσει σε πρώιμο στάδιο και να προχωρήσει σε θεραπεία ή να συστήσει “προληπτικές στρατηγικές” για να αποφευχθεί περαιτέρω επιδείνωση.

Το «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ» πλεονεκτεί σε ό,τι αφορά τη διενέργεια προληπτικού ελέγχου διότι:

• Τα απαραίτητα Ιατρικά Τμήματα είναι συγκεντρωμένα στον ίδιο χώρο. Υπάρχει απόλυτος προγραμματισμός και συντονισμός με εξειδικευμένο Ιατρό  παθολόγο και δίδονται συγκεκριμένες οδηγίες, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

• Διαθέτει τεχνολογία αιχμής.

• Φιλική διάθεση και άριστη εξυπηρέτηση από Ειδικευμένο Προσωπικό.


 • Γενική Εξέταση αίματος
 • Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Ουρικό Οξύ
 • Κρεατινίνη
 • Χοληστερόλη
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL
 • LDL
 • Τρανσαμινάση AST (SGOT)
 • Φωσφατάση Αλκαλική
 • Πρωτεϊνες Ολικές
 • Ασβέστιο Ολικό
 • Κάλιο Ορού (K)
 • Νάτριο Ορού (Na)
 • Θυρεοτρόπος Ορμόνη (TSH)
 • Γενική ούρων
 • Καρδιολογική εξέταση

 • Γενική Εξέταση αίματος
 • Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών
 • Αιμοσφαιρίνη A1c (γλυκοζυλιωμένη)
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Ουρικό Οξύ
 • Κρεατινίνη
 • Χοληστερόλη
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL
 • LDL
 • Τρανσαμινάση AST (SGOT)
 • Φωσφατάση Αλκαλική
 • Πρωτεϊνες Ολικές
 • Ασβέστιο Ολικό
 • Κάλιο Ορού (K)
 • Νάτριο Ορού (Na)
 • CRP
 • Θυρεοτρόπος Ορμόνη (TSH)
 • PSA
 • Γενική ούρων
 • Calcium score
 • Καρδιολογική εξέταση
 • Triplex καρδιάς

 • Γενική Εξέταση Αίματος
 • Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Ουρικό Οξύ
 • Κρεατινίνη
 • Χοληστερόλη
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL
 • LDL
 • Τρανσαμινάση AST (SGOT)
 • Τρανσαμινάση ALT (SGPT)
 • Φωσφατάση Αλκαλική
 • γ-Γλουταμυλοτρανσφεράση (γ-GT)
 • Σίδηρος ορού
 • Φερρίτίνη
 • Γενική Ούρων
 • Καρδιολογική εξέταση

 • Πρωτεϊνες ολικές
 • Ασβέστιο ολικό
 • Κάλιο ορού (K)
 • Νάτριο ορού (Na)
 • CRP
 • Θυρεοτρόπος ορμόνη (TSH)
 • Vitamin D3
 • Βιταμίνη Β12
 • ΤΕΣΤ ΠΑΠ
 • Μαστογραφία
 • ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
 • ΗΚΓ
 • Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας 2 σημείων
 • Γενική εξέταση αίματος
 • Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών
 • Σάκχαρο
 • Αιμοσφαιρίνη A1c (γλυκοζυλιωμένη)
 • Ουρία
 • Ουρικό Οξύ
 • Κρεατινίνη
 • Χοληστερόλη
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL
 • LDL
 • Τρανσαμινάση AST (SGOT)
 • Φωσφατάση αλκαλική

 • Γενική Εξέταση αίματος
 • Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Ουρικό Οξύ
 • Κρεατινίνη
 • Χοληστερόλη
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL
 • LDL
 • Τρανσαμινάση AST (SGOT)
 • Τρανσαμινάση ALT (SGPT)
 • Φωσφατάση Αλκαλική
 • γ-Γλουταμυλοτρανσφεράση (γ-GT)
 • Σίδηρος ορού
 • Φερριτίνη
 • Γενική ούρων
 • Καρδιολογική εξέταση
 • Πιστοποιητικό άθλησης