Ετήσια Check up

Ετήσια Check up

Πρόκειται για τον εργαστηριακό έλεγχο που διενεργείται προληπτικά με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία διαφόρων νοσημάτων.

Τα τελευταία στοιχεία αποδεικνύουν ότι ο ετήσιος προσυμπτωματικός έλεγχος από τον ειδικό ιατρό μαζί με τις απαιτούμενες εργαστηριακές διαγνωστικές εξετάσεις μειώνουν σε μεγάλο βαθμό τους διάφορους προδιαθεσικούς παράγοντες και επιτρέπουν στον Ιατρό να διαγνώσει σε πρώιμο στάδιο και να προχωρήσει σε θεραπεία ή να συστήσει “προληπτικές στρατηγικές” για να αποφευχθεί περαιτέρω επιδείνωση.

Το «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ» πλεονεκτεί σε ό,τι αφορά τη διενέργεια προληπτικού ελέγχου διότι:

• Τα απαραίτητα Ιατρικά Τμήματα είναι συγκεντρωμένα στον ίδιο χώρο. Υπάρχει απόλυτος προγραμματισμός και συντονισμός με εξειδικευμένο Ιατρό  παθολόγο και δίδονται συγκεκριμένες οδηγίες, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

• Διαθέτει τεχνολογία αιχμής.

• Φιλική διάθεση και άριστη εξυπηρέτηση από Ειδικευμένο Προσωπικό.

                                                 ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ                                                         ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ             

   • Γενική Εξέταση αίματος                                                                     ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
   • Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών                                                     + Καρδιολογική εξέταση (Ηλεκτροκαρδιογράφημα)
   • Σάκχαρο                                                                                         
   • Ουρία                                                                                 Τιμές:  Με Eοπυυ βασικό πακέτο 32€  Πλήρες Πακέτο: 62€
   • Ουρικό Οξύ                                                                                                                                       
   • Κρεατινίνη                                                                                       Ιδιωτικά  βασικό πακέτο: 80€  Πλήρες Πακέτο: 110€      
   • Χοληστερόλη                                                                         
   • Τριγλυκερίδια                                                                          
   • HDL                                                                                       
   • LDL                                                                                          
   • Τρανσαμινάση AST (SGOT)                                                      
   • Φωσφατάση Αλκαλική                                                            
   • Πρωτεϊνες Ολικές                                                                    
   • Ασβέστιο Ολικό                                                                       
   • Κάλιο Ορού (K)                                                                        
   • Νάτριο Ορού (Na)                                                                   
   • Θυρεοτρόπος Ορμόνη (TSH)                                                  
   • Γενική ούρων                                                                          
   • Συνταγογράφηση
   • Συμβουλευτική από Παθολόγο                                                                                                                                                                                                                                   

                                ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ                                                                   ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 • Γενική Εξέταση αίματος                                                                                                  ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
 • Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών                                                                                +Καρδιολογική εξέταση (TRIPLEX & Ηλεκτροκαρδιογράφημα)
 • Αιμοσφαιρίνη A1c (γλυκοζυλιωμένη)                                                                     +Αξονική Calcium score (Δείτε )
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Ουρικό Οξύ                                                                                                        Τιμές : Με Eοπυυ βασικό πακέτο 36€  Πλήρες Πακέτο: 125€
 • Κρεατινίνη                
 • Χοληστερόλη                                                                                                                  Ιδιωτικά  βασικό πακέτο: 105€  Πλήρες Πακέτο: 195€   
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL
 • LDL
 • Τρανσαμινάση AST (SGOT)
 • Φωσφατάση Αλκαλική
 • Πρωτεϊνες Ολικές
 • Ασβέστιο Ολικό
 • Κάλιο Ορού (K)
 • Νάτριο Ορού (Na)
 • CRP
 • Θυρεοτρόπος Ορμόνη (TSH)
 • PSA
 • Γενική ούρων
 • Συνταγογράφηση
 • Συμβουλευτική από Παθολόγο   

               ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ                                                                                                ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  • Γενική Εξέταση Αίματος                                                                                                                      ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
  • Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών                                                                                                        +Καρδιολογική εξέταση (Ηλεκτροκαρδιογράφημα)
  • Σάκχαρο                                                                                                                                            
  • Ουρία     
  • Ουρικό Οξύ                                                                                                   Τιμές : Με Eοπυυ βασικό πακέτο 30€  Πλήρες Πακέτο: 60€
  • Κρεατινίνη                                                                                                                  Ιδιωτικά  βασικό πακέτο: 75€  Πλήρες Πακέτο: 105€
  • Χοληστερόλη
  • Τριγλυκερίδια
  • HDL
  • LDL
  • Τρανσαμινάση AST (SGOT)
  • Τρανσαμινάση ALT (SGPT)
  • Φωσφατάση Αλκαλική
  • γ-Γλουταμυλοτρανσφεράση (γ-GT)
  • Σίδηρος ορού
  • Φερρίτίνη
  • Γενική Ούρων
  • Συνταγογράφηση
  • Συμβουλευτική από Παθολόγο  

                  ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ                                                                       ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

   • Πρωτεϊνες ολικές                                                                                                   ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  
   • Ασβέστιο ολικό                                                                                                    +ΤΕΣΤ ΠΑΠ
   • Κάλιο ορού (K)                                                                                                      +Μαστογραφία
   • Νάτριο ορού (Na)                                                                                                 +Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας 2 σημείων
   • CRP                                                                                                                         +Καρδιολογική εξέταση (Ηλεκτροκαρδιογράφημα)
   • Θυρεοτρόπος ορμόνη (TSH) 
   • Vitamin D3
   • Βιταμίνη Β12
   • Γενική εξέταση αίματος                                                                             ΤιμέςΜε Eοπυυ βασικό πακέτο 38€  Πλήρες Πακέτο: 95€
   • Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών
   • Σάκχαρο                                                                                                                     Ιδιωτικά  βασικό πακέτο: 105€  Πλήρες Πακέτο: 220€
   • Αιμοσφαιρίνη A1c (γλυκοζυλιωμένη)
   • Ουρία
   • Ουρικό Οξύ
   • Κρεατινίνη
   • Χοληστερόλη
   • Τριγλυκερίδια
   • HDL
   • LDL
   • Τρανσαμινάση AST (SGOT)
   • Φωσφατάση αλκαλική
   • Συνταγογράφηση
   • Συμβουλευτική από Παθολόγο 

                  ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ                                                                             ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

   • Γενική Εξέταση αίματος                                                                                                     ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
   • Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών                                                                                +Λιπομέτρηση
   • Σάκχαρο                                                                                                                       +Πελματογράφημα
   • Ουρία
   • Ουρικό Οξύ
   • Κρεατινίνη
   • Χοληστερόλη
   • Τριγλυκερίδια                                                                                                       ΚΑΡΔΙΟ-ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
   • HDL                                                                                                                               ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
   • LDL                                                                                   +Καρδιολογική εξέταση (TRIPLEX-ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΘΛΗΣΗΣ)
   • Τρανσαμινάση AST (SGOT)
   • Τρανσαμινάση ALT (SGPT)
   • Φωσφατάση Αλκαλική
   • γ-Γλουταμυλοτρανσφεράση (γ-GT)
   • Σίδηρος ορού                                                                    Τιμές : Με Eοπυυ βασικό πακέτο 35€     Κάρδιο Πακέτο  85€      Πλήρες Πακέτο: 130€
   • Φερριτίνη                                                                                         Ιδιωτικά  βασικό πακέτο: 95€      Κάρδιο Πακέτο  145€     Πλήρες Πακέτο: 190€
   • Γενική ούρων 
   • Συνταγογράφηση 
   • Συμβουλευτική από Παθολόγο - Παιδίατρο