Ψηφιακή Μαστογραφία 3D

Ψηφιακή Μαστογραφία 3D

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΟΜΟΣΥΝΘΕΣΗΣ SELENIA DIMENSIONS 3D

Μαστογραφία, είναι η ακτινολογική μέθοδος κατά την οποία χρησιμοποιούνται χαμηλής δόσης ακτίνες Χ για την εξέταση του μαστού.

Η εξέταση αυτή έχει ως στόχο την  πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του μαστού και έχει μειώσει σε δημαντικό ποσοστό, περίπου 35%, τους θανάτους που οφείλονται σε αυτόν.

Όλες οι γυναίκες, ανάλογα με την ηλικία και το οικογενειακό ιστορικό τους, θα πρέπει να υποβάλλονται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε έλεγχο.

Μετά την ηλικία των 40 , η μαστογραφία πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και αυτό επειδή μετά την ηλικία αυτή ο κίνδυνος εμφάνισης της νόσου αυξάνεται. Σε γυναίκες χωρίς οικογενειακό ιστορικό, η πρώτη μαστογραφία, θα πρέπει να γίνεται μεταξύ 35 και 40 ετών.


Το Ιατρικό – Διαγνωστικό Κέντρο Ασκληπιός εξοπλίστηκε με τον κορυφαίο Ψηφιακό Μαστογράφο SELENIA DIMENSIONS σχεδιασμένο σύμφωνα με όλες τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, από την αμερικανική εταιρεία HOLOGIC.

Εφοδιασμένος με πρωτοποριακά τεχνικά χαρακτηριστικά ο νέος Μαστογράφος αποτελεί σημαντικό σύμμαχο στην μάχη κατά του καρκίνου του μαστού.

Με το σύστημα SELENIA DIMENSIONS:

Με το σύστημα SELENIA DIMENSIONS:

 •          Παρέχονται εξαιρετικής ποιότητας 2D και 3D εικόνες με τη χαμηλότερη δυνατή δόση ακτινοβολίας.
 •          Ελαττώνεται σημαντικά ο χρόνος εξέτασης του πλήρους μαστογραφικού ελέγχου, με μόλις 3,7 δευτερόλεπτα ανά λήψη.
 •       Μειώνονται τα ψευδώς θετικά ή τα ψευδώς αρνητικά ευρήματα, χάρη στην μέθοδο της τομοσύνθεσης (20-65% αύξηση στην ανιχνευσιμότητα των επιθετικών καρκίνων και 40% μείωση στην ανάγκη για επανάληψη της εξετάσης (callbacks).
 •         Αποκαλύπτονται ύποπτες περιοχές που μπορεί να «κρύβονταν» στην 2D εικόνα, κάτι εξαιρετικά σημαντικό για πυκνούς μαστούς.
 •         Επιτυγχάνεται ομοιόμορφη συμπίεση σε όλο το εύρος του μαστού, ακόμα και κοντά στο θωρακικό τοίχωμα.
 •         Εξασφαλίζεται πρώιμη διάγνωση αποτιτανώσεων  σε πολύ αρχικό στάδιο.
 •          Οροθετείται, με μέγιστη ακρίβεια, η διάσταση και επέκταση της βλάβης προσφέροντας έτσι σημαντική βοήθεια στους χειρουργούς.
 •         Προσφέρεται περισσότερη άνεση και ανώδυνη εξέταση και έτσι μειώνεται ο κίνδυνος κίνησης.

Από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα του νέου μαστογράφου είναι ότι διαθέτει το πρόγραμμα TOMO HD, μοναδικό στην Κρήτη, που επιτρέπει να γίνεται συγχρόνως τομοσύνθεση και μαστογραφία, ώστε η ασθενής δέχεται μία απλή δόση  ακτινοβολίας. Αντίθετα, αυτό που ισχύει σήμερα είναι ότι η ασθενής αν κάνει χωριστά τις δύο εξετάσεις δέχεται διπλή δόση 1) της Μαστογραφίας (2D) και 2) της Τομοσύνθεσης (3D).

Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, με τον συνδυασμό 2D και 3D ψηφιακής μαστογραφίας εξασφαλίζεται:

 •          15% μείωση σε ψευδώς θετικά αποτελέσματα
 •         27% αύξηση στην ανίχνευση καρκίνων (διηθητικών και μη διηθητικών)
 •          40% αύξηση στην ανίχνευση διηθητικών καρκίνων

Επιπλέον, η τεχνική C-View είναι η μοναδική με έγκριση από το FDA για να αντικαταστήσει πλήρως την 2D FFDM ψηφιακή μαστογραφία.

Η αδιαμφισβήτητη υπεροχή του SELENIA έναντι οποιουδήποτε άλλου ψηφιακού μαστογράφου επισφραγίζεται από την πιστοποίηση EUREF. Ο ψηφιακός μαστογράφος SELENIA είναι ο μοναδικός παγκοσμίως, μέχρι σήμερα, που έχει την πιστοποίηση «Mammographic Type Test» από τον Ευρωπαϊκό οργανισμό EUREF (European Reference Organization).


Στο κέντρο γίνονται οι παρακάτω εξετάσεις

  Ψηφιακή μαστογραφία για γυναίκες

  Ψηφιακή μαστογραφία για άντρες

  Εντοπιστική Ψηφιακή Μαστογραφία

  Εντοπισμός μη ψηλαφητών βλαβών και μικροαποτιτανώσεις με τοποθέτηση συρμάτινου οδηγού μαστογραφία.

  Μεγεθυντική ψηφιακή Μαστογραφία  Πριν τον προγραμματισμό οποιασδήποτε εξέτασης είναι απαραίτητο να γνωρίζετε:

   Θα πρέπει να προσκομίσετε προηγούμενες μαστογραφίες και τις διαγνώσεις τους  για να γίνει σύγκριση.

   Να φοράτε άνετα ρούχα.

   Σε περίπτωση που έχετε κύκλο περιόδου θα πρέπει  να βρίσκεστε από την 7η έως την 15η μέρα.   Ραντεβού >