Ψηφιακή Μαστογραφία

Ψηφιακή Μαστογραφία

Ψηφιακός Μαστογράφος τελευταίας τεχνολογίας χαμηλής δόσης και υψηλής διακριτικής ικανότητας

Το διαγνωστικό Κέντρο «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ» δίνοντας έμφαση στην τεχνολογική εξέλιξη και στην ποιότητα της Μαστογραφίας έχει εγκαταστήσει Ψηφιακό Μαστογράφο τελευταίας τεχνολογίας, χαμηλής δόσης και υψηλής διακριτικής ικανότητας και βραβευμένο ως ο πιο ανώδυνος μαστογράφος.Η μαστογραφία είναι ένα ακτινογράφημα των μαστών δυο προβολών κεφαλουραίας και λοξής. Θεωρείται η χρυσή μέθοδος εκλογής με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού και την ανάδειξη καλοηθών αλλοιώσεων. Οφείλει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό με σκοπό την άρτια τεχνικά απεικόνιση των μαστών. 

Ένα από σημαντικά της πλεονεκτήματα είναι η ανάδειξη μη ψηλαφητών βλαβών (προκλινικό στάδιο) και η ανίχνευση των βλαβών εν τω γενέσθαι (in situ) υπό την μορφή των μικροαποτιτανώσεων , μάζας με μικροαποτιτανώσεις ή με διαταραχή της αρχιτεκτονικής με σκοπό την θεραπεία των ασθενών με εκπληκτικά αποτελέσματα που δεν θα ήταν υπερβολή να ισχυριστούμε ότι φτάνουν τον βαθμό της ίασης.

Η απεικονιστική αυτή μέθοδος, έχει υψηλή διαγνωστική ευαισθησία και η διαγνωστική της ακρίβεια ξεπερνά το 90%. Σε νέες γυναίκες, γυναίκες υψηλού κινδύνου και γυναίκες με πυκνό μαστογραφικό πρότυπο (ACR C,ACR D) επιβάλλεται ο συμπληρωματικός υπερηχοτομογραφίκος έλεγχος. Βιβλιογραφικά είναι αποδεδειγμένο ότι τα οφέλη υπερτερούν του κινδύνου.


Στο κέντρο γίνονται οι παρακάτω εξετάσεις


  • Ψηφιακή μαστογραφία για γυναίκες
  • Ψηφιακή μαστογραφία για άντρες
  • Εντοπιστική Ψηφιακή Μαστογραφία
  • Εντοπισμός μη ψηλαφητών βλαβών και μικροαποτιτανώσεις με τοποθέτηση συρμάτινου οδηγού μαστογραφία.
  • Μεγεθυντική ψηφιακή ΜαστογραφίαΠριν τον προγραμματισμό οποιασδήποτε εξέτασης είναι απαραίτητο να γνωρίζετε:

  • Θα πρέπει να προσκομίσετε προηγούμενες μαστογραφίες και τις διαγνώσεις τους  για να γίνει σύγκριση.
  • Να φοράτε άνετα ρούχα.
  • Σε περίπτωση που έχετε κύκλο περιόδου θα πρέπει  να βρίσκεστε από την 7η έως την 15η μέρα.


Ραντεβού >