Εγκαταστάσεις

Εγκαταστάσεις

Εγκατεστημένο  στο ισόγειο ενός μοντέρνου και λειτουργικού κτιρίου, στο μέγαρο «ΧΑΝΔΑΞ» της οδού Μάχης Κρήτης 10 και Εφόδου, με άνετη και εύκολη πρόσβαση καθώς και άνετο υπόγειο παρκινγκ.

To «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ» διαθέτει πρωτοποριακό και μοναδικό, στην Ελλάδα, εξοπλισμό όπως ο υπερσύγχρονος αξονικός τομογράφος, SOMATOM DEFINITION FLASH της Siemens. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας διαθέτουμε τα εξής τμήματα:

  • Εργαστηριακό
  • Απεικονιστικό
  • Καρδιολογικό
  • Ογκολογικό
  • Διαβητολογικό