Δωρεάν Parking

Δωρεάν Parking

Τώρα είναι ακόμα πιο εύκολο να κάνετε τις εξετάσεις σας. Σας προσφέρουμε δωρεάν και εύκολο Parking.

Όποτε επιθυμείτε να εκτελέσετε κάποια εξέταση στο κέντρο μας δε χρειάζεται να σας απασχολεί η στάθμευση του οχήματός σας. Και αυτό, γιατί σας προσφέρουμε δωρεάν και εύκολο Parking στο Μέγαρο Χάνδαξ. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθήτε στην υποδοχή.