ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Τα μικροβιολογικά εργαστήρια του Διαγνωστικού Κέντρου Ασκληπιός Διάγνωσις σήμερα 16/05/2024 συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις που ανακοίνωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, καθώς επίσης και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ως εκ τούτου δεν πραγματοποιούνται εργαστηριακές εξετάσεις. 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ