Γνωστοποίηση Πιστοποιητικού Υγείας

Γνωστοποίηση Πιστοποιητικού Υγείας

Το Διαγνωστικό Κέντρο «Ασκληπιός Διάγνωσις» γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους Εργαζόμενους όλων των κατηγοριών εστίασης και λοιπών παροχής υπηρεσιών για την έκδοση Πιστοποιητικού Υγείας στην προνομιακή τιμή των 40 Ευρώ.