Νέες κατευθυντήριες οδηγίες αναφορικά με την Καρδιακή Ανεπάρκεια

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες αναφορικά με την Καρδιακή Ανεπάρκεια

 

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες αναφορικά με την Καρδιακή Ανεπάρκεια

Οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες επικαιροποιήθηκαν πρόσφατα από το Αμερικάνικο Κολλέγιο Καρδιολογίας και από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία εστιάζοντας σε δύο βασικά σημεία:

Α) Στη σημασία της πρόληψης της καρδιακής ανεπάρκειας

Β) Στην ενημέρωση της ιατρικής κοινότητας αναφορικά με τα ευεργετικά αποτελέσματα νέων θεραπευτικών σκευασμάτων, που αρχικά προορίζονταν για τη θεραπεία του Σακχαρώδους Διαβήτη, αλλά πλέον έχουν ένδειξη και για την Καρδιακή Ανεπάρκεια, μέσω της βελτιστοποίησης του ελέγχου της Αρτηριακή Πίεσης, του Σακχαρώδους Διαβήτη, της Παχυσαρκίας, παράγοντες που, ως γνωστόν, οδηγούν σε Καρδιακή Ανεπάρκεια, με την μορφή του Μεταβολικού Συνδρόμου.

Τονίζεται επίσης η σημασία της υιοθέτησης και τήρησης ενός υγιεινού τρόπου ζωής ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος εμφάνισης Καρδιακής Ανεπάρκειας.

 

Με περίπου 121,3 εκ. άτομα με Αρτηριακή Υπέρταση, 100 εκ. άτομα με Παχυσαρκία και 28 εκ. άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη στις ΗΠΑ γίνεται εύκολα αντιληπτή η σημασία της πρόληψης και έγκαιρης έναρξης των νεότερων σκευασμάτων.

 

Τι είναι η Καρδιακή Ανεπάρκεια

 

Η Καρδιακή Ανεπάρκεια είναι μία χρόνια πάθηση, που συνήθως αντιμετωπίζεται με φαρμακευτική αγωγή και αλλαγή στον τρόπο ζωής. Οι πιο συχνές αιτίες Καρδιακής Ανεπάρκειας είναι η Στεφανιαία Νόσος, η Αρτηριακή Υπέρταση και οι Βαλβιδοπάθειες. Άλλες αιτίες μπορεί να περιλαμβάνουν τις οικογενείς ή γενετικές Μυοκαρδιοπάθειες, την Αμυλοείδωση, τις Μεταβολικές Νόσους, τις Αυτοάνοσες διαταραχές ή την έκθεση σε Καρδιοτοξικούς Παράγοντες, όπως η χημειοθεραπεία ή άλλα φάρμακα.

 

Οι SGLT2j συνιστώνται πλέον σε άτομα με συμπτωματική χρόνια HFrEF ανεξάρτητα από την παρουσία Διαβήτη τύπου ΙΙ, αποβάλλοντας Νάτριο μαζί με Γλυκόζη από τους νεφρούς, χωρίς να προκαλούν υπογλυκαιμία.

 

Για τα άτομα με HFpEF, οι SGLT2i μπορεί να είναι ευεργετικοί στη μείωση των νοσηλειών λόγω καρδιακής ανεπάρκειας και της καρδιαγγειακής θνησιμότητας.

 

Από σειρά μελετών αποδεικνύεται το καρδιαγγειακό όφελος και η αύξηση της επιβίωσης με τα SGLTs.


Συστάσεις

 

Τα άτομα με Καρδιακή Ανεπάρκεια, Αρτηριακή Υπέρταση, Σακχαρώδη Διαβήτη και Παχυσαρκία, συστήνεται να παρακολουθούνται και να υποστηρίζονται από διεπιστημονική ομάδα και να εκπαιδεύονται στην αυτοφροντίδα.

 

Η υποστήριξη της αυτοφροντίδας περιλαμβάνει

·         την κατανόηση της σημασίας της ορθής  λήψης της φαρμακευτικής αγωγής, σύμφωνα με τις οδηγίες.

·         τον περιορισμό πρόσληψης Νατρίου.

·         την προσπάθεια διατήρησης ενδεικνυόμενου σωματικού βάρους.

·         τη συστηματική φυσική δραστηριότητα  Exercise is Medicine” !

 

Τέλος τα άτομα με Καρδιακή Ανεπάρκεια, θα πρέπει να εμβολιάζονται για πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις καθώς και για τον Covid-19.

 

Πηγή:

https://www.acc.org/guidelines/hubs/heart-failure

https://www.jacc.org/guidelines/heart-failure-management

https://hfsa.org/heart-failure-guidelines

 

 

Επιμέλεια κειμένου:


Επιμέλεια Ιωάννα Μιξάκη 

Ειδικός Παθολόγος 

Μεταπτυχιακές σπουδές  Σακχαρώδης διαβήτης και παχυσαρκία  

Επιστημονικός Υπεύθυνος Παθολογικού Τμήματος Ασκληπιός Διάγνωσις

Μάχης Κρήτης 10, Ηράκλειο Κρήτης