Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της ΕΔΕ: Εφαρμόζοντας τις νέες γνώσεις στην εκπαιδευτική πράξη.