Χορηγία "Ασκληπιός Διάγνωσις"

Χορηγία "Ασκληπιός Διάγνωσις"

Διήμερο Σχολικών Δράσεων και Πολιτισμού - Έκθεση Βιβλίου 2018

Με δεδομένη την αγάπη για το Βιβλίο και την περαιτέρω διάδοση αλλά και γνωριμία αυτού με κάθε ηλικία, πραγματοποιείται και φέτος με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και της ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. του Δήμου Ιεράπετρας αλλά και Χορηγών το 

1ο Διήμερο Σχολικών Δράσεων και Πολιτισμού - Έκθεση Βιβλίου 2018

της Ενώσεως Συλλόγων Γονέων του ομώνυμου Δήμου στις 11, 12 και 13 Μαίου τρέχοντος έτους στην Ιεράπετρα.