Αξονική Ουρογραφία

Αξονική Ουρογραφία

 

Τι είναι η αξονική ουρογραφία, πότε και γιατί πρέπει να γίνεται.

Η αξονική ουρογραφία, με χρήση πολυτομικού αξονικού τομογράφου, εφαρμόζεται για διερεύνηση της αιματουρίας. Είναι μία σύγχρονη μέθοδος εξέτασης για την αξιολόγηση του ουροποιητικού συστήματος (νεφροί, ουρητήρες, ουροδόχος κύστη), και τον εντοπισμό ανωμαλιών, η οποία παρέχει σημαντικές και χρήσιμες πληροφορίες στον κλινικό ιατρό.

Η εξέταση γίνεται στο τμήμα Αξονικής Τομογραφίας του «Ασκληπιός Διάγνωσις», με τον εξελιγμένο Αξονικό Υπολογιστικό Τομογράφο SOMATOM Definition Flash της Siemens.

Τι είναι η αιματουρία

Με τον όρο αιματουρία εννοούμε την παρουσία αίματος στα ούρα. Υπό φυσιολογικές συνθήκες τα ούρα δεν περιέχουν αίμα. Όμως, ορισμένα άτομα μπορεί να παρουσιάσουν αιματουρία ή επεισόδια αιματουρίας, κάτι που μπορεί να οφείλεται σε συγκεκριμένες παθήσεις. Ως εκ τούτου, χρειάζεται λεπτομερής έλεγχος, κυρίως για να αποκλεισθεί κακοήθεια ή φλεγμονώδη νοσήματα, στο ουροποιητικό σύστημα.

Η αιματουρία διακρίνεται σε:

Μακροσκοπική - ορατή δηλαδή δια γυμνού οφθαλμού

Μικροσκοπική -  εντοπίζεται μόνο από την εξέταση με μικροσκόπιο

Πότε θα πρέπει να απευθυνθείτε στον γιατρό σας

H μικροσκοπική αιματουρία είναι ασυμπωματική και συνήθως βρίσκεται τυχαία, στις εξετάσεις ρουτίνας. Κάθε χρόνο πρέπει να κάνετε εξέταση ούρων (μαζί με τη γενική αίματος) που περιλαμβάνει και κρεατινίνη. Με δεδομένο ότι η κρεατινίνη παράγεται και αποβάλλεται με ένα σχετικά σταθερό ρυθμό από το σώμα, η ανίχνευση της ποσότητάς της στα ούρα βοηθάει στην αξιολόγηση της λειτουργίας των νεφρών ή άλλων διαταραχών του ουροποιητικού συστήματος. Τα φυσιολογικά επίπεδα κρεατινίνης στο αίμα είναι 0,7-1,3 mg/dl για τους άντρες και 0,6-1,1 mg/dl για τις γυναίκες.

Σε περίπτωση αυξημένης κρεατινίνης θα πρέπει να συμβουλευτείτε ειδικό παθολόγο για περαιτέρω εξετάσεις και εκτίμηση αιματουρίας.

Το ανώτερο όριο της "φυσιολογικής" αιματουρίας είναι 2-3 ερυθρά αιμοσφαίρια ανά οπτικό πεδίο στη μικροσκοπική εξέταση του ιζήματος των ούρων. Όταν κατά την μικροσκοπική εξέταση ούρων ανευρίσκονται άνω των 3 ερυθρών αιμοσφαιρίων κατά οπτικό πεδίο, αποτελεί επίπεδο ισχυρής σύστασης (Strong recommendation-evidence level C) και ακολουθεί αρχική διερεύνηση που περιλαμβάνει:

1. Αναλυτικό ιστορικό και φυσική εξέταση προκειμένου να αποκλειστούν παράγοντες κινδύνου ουρογεννετικής κακοήθειας, νεφρολογικών νοσημάτων, και άλλων λοιμωδών αιτιών από το ουρογεννετικό σύστημα που προκαλούν μικροαιματουρία.

2. Σε άτομα που λαμβάνουν αντιαιμοπεταλιακή αγωγή ή αντιπηκτική θεραπεία ακολουθείται η ίδια διαδικασία.

Διαστρωμάτωση κινδύνου

Ανάλογα με τα ευρήματα οι ασθενείς χωρίζονται σε  χαμηλού ρίσκου, ενδιάμεσου και υψηλού κινδύνου και ακολουθούνται συγκεκριμένα ιατρικά πρωτόκολλα, υποβάλλονται δηλαδή σε συγκεκριμένες εξετάσεις.

-Χαμηλού ρίσκου

Συνιστάται υπερηχογράφημα νεφρών - κύστεως (προστάτου) και επανέλεγχος σε 6 μήνες. Σε περίπτωση εμμένουσας μικροαιματουρίας συζητείται το ενδεχόμενο της κυστεοσκόπησης.

-Ενδιάμεσου κινδύνου

Γίνεται άμεση διενέργεια υπερηχογραφήματος νεφρών-κύστεως και κυστεοσκόπηση.

-Υψηλού κινδύνου

Συνιστάται - και εφόσον δεν υπάρχει αντένδειξη - πολυτομική αξονική ουρογραφία.

Σε περίπτωση αντένδειξης, συνιστάται διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας.

Σε άτομα με οικογενειακό ιστορικό καρκίνου νεφρού και γενετικής προδιάθεσης, συνιστάται απεικονιστικός έλεγχος νεφρών, άσχετα από την κατάταξη κινδύνου.

-Επανέλεγχος

 Σε αρνητικό έλεγχο συνιστάται  επανεξέταση μετά από 12 μήνες

 

 

Περισσότερα για τον Αξονικό Υπολογιστικό Τομογράφο SOMATON: 

https://asklipios-diagnosis.gr/el/section/axoniki-tomografia

 

Πηγή για επίσημες οδηγίες:

https://www.auanet.org/search-results?terms=Microhematuria+guidelines

Για περισσότερες πληροφορίες  καλέστε μας.

Κεντρικό Κατάστημα: Μάχης Κρήτης 10, τηλ: 2810528000

Υποκατάστημα: Πλατεία Κορνάρου 46, τηλ: 2810 224422