ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΤΑΜΕΙΑ

Το Ασκληπιός Διαγνωστικό Κέντρο έχει σύμβαση για εξετάσεις ασθενών με τα παρακάτω ταμεία, οργανισμούς και ασφαλιστικές εταιρείες:


ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΩΝ EOΠΥΥ (ΔΗΜΟΣΙΟ-ΤΥΔΚΥ, ΟΓΑ, IKA-ETAM,O.A.E.E.) :

Μικροβιολογικές εξετάσεις , Μαγνητικές Τομογραφίες , Αξονικές Τομογραφίες, Ακτινογραφίες , Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας, Ψηφιακή Μαστογραφία, Υπερηχογραφήματα σώματος , Triplex σώματος, Triplex καρδιάς , Τεστ κοπώσεως , Holter ρυθμού.

ΔΕΗ : Μικροβιολογικές εξετάσεις , Μαγνητικές Τομογραφίες , Αξονικές Τομογραφίες, Ακτινογραφίες , Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας, Ψηφιακή Μαστογραφία, Υπερηχογραφήματα σώματος , Triplex σώματος, Triplex καρδιάς , Τεστ κοπώσεως , Holter ρυθμού.

ΟΤΕ : Μικροβιολογικές εξετάσεις , Μαγνητικές Τομογραφίες , Αξονικές Τομογραφίες, Ακτινογραφίες , Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας, Ψηφιακή Μαστογραφία, Υπερηχογραφήματα σώματος , Triplex σώματος , Triplex καρδιάς , Τεστ κοπώσεως , Holter ρυθμού.

ΟΑΤΥΕ (ΤΥΠΕΤ, ΤΥΠΑΤΕ, ΑΤΠΣΥΤΕ): Μικροβιολογικές εξετάσεις, Μαγνητικές Τομογραφίες, Ακτινογραφίες, Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας, Ψηφιακή Μαστογραφία, Πανοραμική Οδόντων, Υπερηχογραφήματα σώματος, Triplex σώματος, Triplex καρδιάς, Τεστ κοπώσεως, Holter ρυθμού, Holter πιέσεως.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ : Μικροβιολογικές εξετάσεις , Μαγνητικές Τομογραφίες , Αξονικές Τομογραφίες, Ακτινογραφίες, Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας, Ψηφιακή Μαστογραφία, Υπερηχογραφήματα σώματος , Triplex σώματος , Triplex καρδιάς , Τεστ κοπώσεως , Holter ρυθμού.

ΤΣΜΕΔΕ: Μικροβιολογικές εξετάσεις , Μαγνητικές Τομογραφίες , Αξονικές Τομογραφίες,  Ακτινογραφίες , Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας, Ψηφιακή Μαστογραφία, Υπερηχογραφήματα σώματος , Triplex σώματος , Triplex καρδιάς , Τεστ κοπώσεως , Holter ρυθμού.

OIKOΣ  ΝΑΥΤΟΥ : Μικροβιολογικές εξετάσεις , Μαγνητικές Τομογραφίες , Αξονικές Τομογραφίες, Ακτινογραφίες , Υπερηχογραφήματα σώματος , Triplex σώματος , Triplex καρδιάς, Τεστ κοπώσεως , Holter ρυθμού.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ (ΓΕΝ,ΓΕΑ,ΓΕΣ): Μικροβιολογικές εξετάσεις, Μαγνητικές Τομογραφίες, Αξονικές Τομογραφίες, Ακτινογραφίες, Υπερηχογραφήματα σώματος, Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας, Triplex σώματος, Triplex Καρδιάς, Τεστ Κοπώσεως, Ηοlter Ρυθμού.

ΤΥΔΕ (ΕΤΑΑ): Μικροβιολογικές εξετάσεις, Μαγνητικές Τομογραφίες, Αξονικές Τομογραφίες, Ακτινογραφίες, Υπερηχογραφήματα σώματος, Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας, Triplex σώματος, Triplex Καρδιάς, Τεστ Κοπώσεως, Holter Ρυθμού και πιέσεως.

ΤΣΑΥ: Μικροβιολογικές εξετάσεις, Μαγνητική Τομογραφία, Αξονική Τομογραφία, Ακτινογραφίες, Υπερηχογράφημα σώματος, Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας, Triplex σώματος, Triplex καρδιάς, Τέστ Κόπωσης, Holter Ρυθμού.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: S/M Χαλκιαδάκης, Minoan Lines, Cosmos Sport, Όμιλος Ράδιο Μακράκη, Όμιλος Καράτζη

Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρίες: Allianz, Aτλαντική Ένωση, International Life, Alico, Eυρωπαϊκη Πίστη, Εurostar, Diners, Εθνική Ασφαλιστική, Minetta, ΙNG (προσασφαλιστικό έλεγχο), Πρόγραμμα Αlpha Smart Health, Κάλυψις