ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί τη συχνότερη αιτία καρκίνου στον ενήλικο ανδρικό πληθυσμό. Η έγκαιρη διάγνωσή του είναι ο βασικότερος τρόπος για την αντιμετώπιση και τη θεραπεία του. Για το λόγο αυτό έχει καθιερωθεί ο ετήσιος έλεγχος του προστατικού αντιγόνου (PSA) στους άνδρες μετά την ηλικία των 50 ετών.

Η διάγνωση του καρκίνου του προστάτη γίνεται με  διορθικές βιοψίες υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση. Τα τελευταία χρόνια είναι εμφανές, ότι η μέθοδος αυτή εμφανίζει κάποια μειονεκτήματα:

  • Eίναι επεμβατική μέθοδος με πιθανότητα επιπλοκών, έστω και μικρή.
  • Οι βιοψίες λαμβάνονται τυχαία με αποτέλεσμα βλάβες σε περιοχές που η βελόνα της βιοψίας δεν φθάνει,είναι πιθανόνα χρειασθούν επαναληπτικές λήψεις βιοψίας.
  • Διαγιγνώσκονται καλά διαφοροποιημένες και μικρές βλάβες, οι οποίες δεν έχουν καμία κλινική σημασία και δε χρειάζονται κάποια θεραπεία.
  • Υπάρχουν ασθενείς με επιθετικούς όγκους, οι οποίοι υπο-διαγιγνώσκονται.Σε αυτέςτις περιπτώσεις η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία του προστάτη, αναδεικνύει με ακρίβεια τις ύποπτες περιοχές ώστε να ακολουθήσει πλέον στοχευμένη λήψη βιοψίας. 

 

Η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία είναι μία αναίμακτη και εύκολη μέθοδος για τη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη. Εφάρμόζεται συστηματικά από το 2012. Σε παγκόσμια κλίμακα, μετά την δημοσίευση συγκεκριμένων οδηγιών από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ουροακτινολογίας για τον τρόπο που πρέπει να γίνεται και να γνωματεύεται η εξέταση.

Την τελευταία πενταετία έχει πιστοποιηθεί η μεγάλη χρησιμότητα και ακρίβεια της πολυπαραμετρικής μαγνητικής τομογραφίας του προστάτη. Τα πλεονεκτήματά της συνεργικά με τις παραδοσιακές μεθόδους, όπως ο έλεγχος του PSA, οι διορθικές βιοψίες και η δακτυλική εξέταση, είναι προφανή διότι :

  • είναι αναίμακτη εξέταση
  • δεν απεικονίζει καλά διαφοροποιημένες βλάβες/αλλοιώσεις, οι οποίες δεν έχουν καμία κλινική σημασία και δεν χρειάζονται θεραπεία, αλλά μόνον παρακολούθηση
  • απεικονίζει με μεγάλη ακρίβεια επιθετικούς όγκους, οι οποίοι χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση

 

ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΜΕ ΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

  • Ασθενείς με ασήμαντες βλάβες του προστάτη αποφεύγουν άχρηστες και επίπονες θεραπείες και χρειάζονται μόνον παρακολούθηση.
  • Οι διορθικές βιοψίες μετά τη μαγνητική τομογραφία είναι στοχευμένες στην περιοχή του όγκου και με μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
  • Η αντιμετώπιση των ασθενών σχεδιάζεται με μεγαλύτερη ακρίβεια, επειδή απεικονίζεται λεπτομερώς η έκταση της νόσου.

 

ΕΙΚΟΝΕΣ

Άνδρας, ηλικίας 55 ετών, εμφάνιζε σταδιακή αύξηση της τιμής του PSAμε τελευταία τιμή 11ng/ml. Είχε υποβληθεί σε τέσσερις διορθικές βιοψίες, οι οποίες ήταν αρνητικές.

Εικόνα 1

eik1

Εικόνα 2

eik2

 

Εικόνα 3

eik3

 

Στις εικόνες 2 και 3 σημειώνεται ο όγκος στο πρόσθιο τμήμα του προστάτη, που διαγνώσθηκε με πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία. Με βάση την εξέταση αυτή ο ασθενής υποβλήθηκε σε νέα βιοψία στοχευμένα στην περιοχή του όγκου, στην οποία βρέθηκε μέσης διαφοροποίησης καρκίνος (Gleasonscore 7).