Σύγχρονο σύστημα ψηφιακού ορθοπαντογράφου δίνει την δυνατότητα αξιόπιστων οδοντιατρικών απεικονίσεων (κεφαλομετρικές και πανοραμικές λήψεις).
Μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν εξειδικευμένες εξετάσεις: dental scan


orthopant

Όλες οι εξετάσεις δίδονται στους ασθενείς σε μορφή φιλμ και cd, μπορούν επίσης να αποσταλούν μέσω email στους θεράποντες οδοντίατρους.