ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Στο Μικροβιολογικό Τμήμα εκτελείται ένα ευρύ φάσμα εξετάσεων Ανοσολογικού Ελέγχου αφού διαθέτει εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.

 • Αντιπυρηνικά αντισώματα
 • αντι-DNA
 • αντιμιτοχονδριακά αντισώματακαι LKM
 • αντισώματα έναντι των λείων μυών
 • αντιθυρεοειδικά αντισώματα: έναντι θυρεοσφαιρίνης και μικροσωμιακά αλλά και με μέθοδο Eliza TPO και TG
 • αντισώματα έναντι των ουδετεροφίλων: ANCA-P και ANCA-C
 • ΕΝΑ αντισώματα / SSA/SSB-Ro/LA Sm/RNp Jo-1 σκληρόδερμα-70
 • Αντιτοιχωματικά στομάχου (APCA)
 • Αντισώματα έναντι καρδιολιπίνης
 • Μέτρηση ανοσοσφαιρινών (IgG, IgM, IgA υποτάξειςανοσοσφαιρινώνκαιβ2 μικροσφαιρίνη)
 • διασταύρωση ιστοσυμβατότητας ορού της συζύγου με λεμφοκύτταρα του συζύγου
 • Έλεγχος αλλεργίας (προσδιορισμότητα ολικής IgE, καθώς και ένας μεγάλος αριθμός ειδικών IgE (Greek panel II (36 αλλεργιογόνα), Greek panel V (16 αλλεργιογόνα), Greek panel VI (16 αλλεργιογόνα)
 • Μέτρηση συμπληρώματος (C3, C4, CH50)
 • Λιπιδαιμικός έλεγχος (μέτρηση APO, Α, Β, Εκαι Lp (a))
 • προσδιορισμός ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΟΣ της συζύγου και του συζύγου
 • αντι-HLA αντισώματα της συζύγου
 • Έλεγχος Πατρότητος (Προσδιορισμός HLA, Α, Β, C, αντιγόνων στο παιδί, τη μητέρα και τον «πιθανό» πατέρα.)
 • Προμεταμοσχευτικός έλεγχος λήπτη συμπαγών οργάνων (HLA φαινότυπου και αντι-HLA αντισώματα [κυτταροτοξικά αντισώματα])
 • HLA φαινότυπος του λήπτη, των γονέων και των πιθανών δοτών – αδέλφια κ.α.
 • HLA τυποποίηση των τάξης ΙΙ αντιγόνων (HLA-DR).
 • Διασταύρωση ιστοσυμβατότητας (cross-match) του λήπτη με το δότη για μεταμόσχευση νεφρού.
 • μέθοδος Eliza και στο μικροσκόπιο με ανοσοφθορισμό