Στον εργαστηριακό τομέα του «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ» πραγματοποιούνται όλες οι Αιματολογικές εξετάσεις από έμπειρο προσωπικό και τελευταίας γενιάς τεχνολογικό εξοπλισμό πιστοποιημένων αποτελεσμάτων, με ISO 9001:2000. Μέσω των σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στα εργαστήριά μας και του εξειδικευμένου και έμπειρου προσωπικού μας διασφαλίζεται η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων.

 • Γενική εξέταση αίματος, Δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ)
 • ΤΚΕ
 • Έλεγχος Αιμόστασης: PT, APTT, Ινωδογόνο, D-dimers,
 • Χρόνος ροής, Λειτουργικότητα Αιμοπεταλίων, παράγοντες πήξης: FV – FX – FVIII – FVII – FIX – FXI- FXII, vWF
 • Έλεγχος Θρομβοφιλίας: LA, ATIII, ProtC, APC-R, PAI, πλασμινογόνο,
 • α2- αντιπλασμίνη, mixing test LA, mixing test APTT
 • Anti-Xa
 • Έμμεσος, άμεσος Coombs

Πέρα από τις βασικές Αιματολογικές Εξετάσεις στο Μικροβιολογικό Τμήμα του διαγνωστικού μας κέντρου παρέχουμε και πλήρη Βιοχημικό Έλεγχο του αίματος, όπου οι βασικές εξετάσεις περιλαμβάνουν μετρήσεις για:

 • Νάτριο, Κάλιο, Χλώριο, Μαγνήσιο, Ασβέστιο
 • Ουρία αίματος, Κρεατινίνη αίματος, Ουρικό Οξύ ορού, Αλδολάση, Αλβουμίνη Oρού, Tριγλυκερίδια Ορού
 • Γλυκόζη στο αίμα, Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη, Δοκιμασία ανοχής γλυκόζης
 • Aμινοτρανσφεράση Ασπαρτική, Αμινοτρανσφεράση Αλανίνης, Γάμμα Γλουταμυλική Τρανσπεπτιδάση γ-GT, Αμυλάση, Γαλακτική Δεϋδρογενάση+ Ισοένζυμα
 • Κρεατινική Κινάση (CK), Κρεατινική Φωσφοκινάση, ΚρεατικήΦωσφοκινάση
 • Χολερυθρίνη Ορού Ολική, Χολερυθρίνη Ορού Αμεση, Χολερυθρίνη Ορού Εμμεση, Χολινεστεράση Ορού, Χοληστερόλη Ορού, Χοληστερόλη LDL, Χοληστερόλη HDL, Λιπάση Ορού
 •  Ολική δεσμευτική ικανότητα Σιδήρου, Φερριτίνη oρού, Φωσφατάση Όξινη Ολική, Φωσφατάση Οξινη Προστατική Ορού

Στην πλειονότητα των εξετάσεων αίματος, το αίμα απομονώνεται από τη φλέβα του ασθενούς.

 • Τ3, Τ4, FT3, FT4, TSH
 • TG, Anti-TPO, Anti-TG
 • FSH, LH, Οιστραδιόλη άμεση, Προλακτίνη, Οιστρογόνο, β-HCG
 • Κορτιζόλη, ACTH, Ολική Τεστοστερόνη, Ελεύθερη Τεστοστερόνη, Προγεστερόνη αίματος
 • Ινσουλίνη
 • Παραθορμόνη, GH Σωματοτροπίνη (Αυξητική), Αδρεναλίνη αίματος
 • 17-OH Προγεστερόνη
 • SHBG
 • DHEAS
 • Δ4 Ανδροστερόνη

Παρακάτω παραθέτουμε τις βασικές εξετάσεις που παρέχονται στο Μικροβιολογικό Τμήμα του διαγνωστικού μας κέντρου «Ασκληπιος» και στις οποίες πρέπει να υποβληθεί μια γυναίκα που επιθυμεί να μείνει έγκυος, και είναι ουσιαστικά προληπτικές εξετάσεις που αποσκοπούν στο να διαγνώσουν έγκαιρα κάποιο πρόβλημα στην υγεία της έτσι ώστε να μπορεί να αντιμετωπισθεί πριν αυτήμπειστηδιαδικασίατηςεγκυμοσύνης.

 • Γενική αίματος
 • Γενική ούρων
 • Σάκχαρο, Ουρία, Σίδηρος και Φεριττίνη ορού
 • Ομάδα αίματος και Rhesus
 • Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης και Τεστ Δρεπανώσεως
 • Αντισώματα Κυτταρομεγαλοϊού IgG & IgM, Τοξοπλάσματος IgG & IgM, Ερυθράς IgG & IgM
 • HBsAg (Αυστραλιανό αντιγόνο), HIV I& II, VDRL
 • G6PD
 • Μυκόπλασμα