ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Τι πρέπει να ξέρετε?

Η απλή μαστογραφία έχει πλέον αντικατασταθεί από την ψηφιακή ή ψηφιοποιημένη μαστογραφία η οποία έχει μεγαλύτερη ευκρίνεια και διαγνωστική αξία, ενώ και η ακτινοβολία μειώνεται σημαντικά μια και με την ψηφιακή μειώνονται  οι επαναληπτικές λήψεις.

Η διαφορά μεταξύ της ψηφιακής και ψηφιοποιημένης εικόνας συνίσταται στο ότι η ψηφιοποίηση της εικόνας στην ψηφιακή μαστογραφία γίνεται εντός του μαστογράφου ενώ στην ψηφιοποιημένη από εξωτερικό ψηφιοποιητή.

 Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO), η μαστογραφία πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. 

 Ηλικία έναρξης 

Συμφώνα με τις οδηγίες του ACR (American college of radiology – Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία ) και του παγκοσμίου οργανισμού  υγείας η προτεινόμενη ηλικία  έναρξης είναι τα 40 έτη με επανέλεγχο ανά ένα έτος. Πιο συγκεκριμένα για τις γυναίκες που δεν παρουσιάζουν κανένα σύμπτωμα ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Γυναίκες άνω των 20 ετών πρέπει να αυτοξετάζονται μια φορά το μήνα.
 • Γυναίκες μεταξύ 35 – 37 ετών να υποβάλλονται σε μαστογραφία αναφοράς.
 • Γυναίκες άνω των 40 ετών να υποβάλλονται σε ψηφιακή μαστογραφία μία φορά το χρόνο.
 • Γυναίκες με οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού πρέπει να ξεκινούν τον έλεγχο με μαστογραφία όταν είναι σε ηλικία κατά 10 χρόνια μικρότερη από την αντίστοιχη ηλικία εμφάνισης της νόσου στο συγγενικό πρόσωπο, (δηλ. εάν η μητέρα εμφάνισε τη νόσο σε ηλικία 40 ετών τότε η κόρη πρέπει να αρχίσει τον έλεγχο όταν είναι 30 ετών).

Εξαίρεση αυτού του κανόνα είναι οι γυναίκες υψηλού κίνδυνου:

 • Θετικό οικογενειακό ιστορικό (μητέρα, αδελφή που νόσησε πριν την εμμηνόπαυση )
 • Ατομικό ιστορικό με καρκίνο του μαστού πριν τα 40 έτη.
 • Άτομα με διαπιστωμένη αλλοίωση στα γονίδια BRCA1/2 .
 • Άτομα που έχουν ακτινοβοληθεί στον θώρακα σε ηλικία μικρότερη των 18 ετών .
 • Γυναίκες με διαπιστωμένη βιοψία άτυπης επιθηλιακής και άτυπης λοβιακής υπερπλασίας.
 • Ασθενείς με διαπιστωμένο σύνδρομο li fraumeni etc .

Στις γυναίκες που ανήκουν στις παραπάνω περιπτώσεις ακολουθούν τον έλεγχο που ορίζεται από του θεράποντες.

Λόγο του νεαρού τις ηλικίας πολλών γυναικών κάτω των 40 που νόσησαν με καρκίνο του μαστού συνίσταται να γίνεται  μαστογραφία αναφοράς σε ηλικία 35 χρονών.

Της εξέτασης δεν εξαιρούνται  οι γυναίκες που έχουν ενθέματα σιλικόνης για αισθητικούς η θεραπευτικούς λογούς (αποκατάσταση μετά από μαστεκτομή λόγο CA) ,που όμως οφείλουν να ενημερώσουν τον τεχνολόγο για την υπαρξη των ενθεμάτων με σκοπό την τροποποίηση των ρυθμίσεων στο μαστογράφο για την σωστή διεξαγωγή και ανάγνωση της εξέτασης .

 Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες και τη συμβουλή του γιατρού σας. Θα σας απαλλάξουν από κινδύνους για την υγεία σας και μεγάλες ταλαιπωρίες.

Ποια είναι η καταλληλότερη περίοδος για τη διεξαγωγή της εξέτασης;

Το καταλληλότερο διάστημα για την διενέργεια τις εξέτασης είναι από την 7η έως την 15η ημέρα του κύκλου της γυναίκας.

 Πονάει η μαστογραφία;

Η πίεση που ασκείται κατά την διάρκεια της μαστογραφίας είναι καλά ανεκτή από γυναικείο  πληθυσμό αλλά τελείως απαραίτητη για την μείωση της ακτινοβολίας και την άρτια απεικόνιση   του αδένα με σκοπό την ορθή αξιολόγηση.

Συμπληρωματικές απεικονιστικές και επεμβατικές  μέθοδοι.      

 • Μαγνητική μαστών
 • Υπερηχογράφημα μαστών
 • Ελαστογραφία

Διενέργεια κατευθυνόμενης βιοψίας με λεπτή η χόντρη βελόνη (FNA, core biopsy )

Εντοπισμός μη ψηλαφητών βλαβών (μαστογραφικά και υπερηχογραφικά  )

 

Η ψηφιακή μαστογραφία δεν είναι πολυτέλεια μπορεί να σώσει τη ζωή σας!