Το Κέντρο διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο και οργανωμένο καρδιολογικο εργαστήριο με άριστο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό και προηγμένης τεχνολογίας εξοπλισμό ικανό να αντιμετωπίσει,  κάθε καρδιολογικό περιστατικό.

Συγκεκριμένα στο κέντρο πραγματοποιούνται:

kardiologiko_side_smallTο έγχρωμο TRIPLEX καρδιάς, ή αλλιώς , το έγχρωμο υπερηχοκαρδιογράφημα (triplex καρδιάς) αποτελεί μια ανώδυνη εξέταση σε πραγματικό χρόνο των καρδιακών κοιλοτήτων και βαλβίδων. Βασίσμενη στη χρήση υπερηχητικών κυμάτων υψηλής συχνότητας προκειμένου να απεικονιστούν μορφολογικά οι καρδιακές δομές (τοιχώματα και βαλβίδες).
Είναι μία απόλυτα ανώδυνη απεικονιστική εξέταση. Οι δισδιάστατες η τρισδιάστατες εικόνες και βίντεο απεικονίζουν την δομή (βαλβίδες-μυοκάρδιο-περικάρδιο), το μέγεθος και η λειτουργικότητα των διαφόρων τμημάτων της καρδιάς.

Κατά την ίδια εξέταση με την χρήση Doppler, μελετάται η ροή του αίματος στις καρδιακές κοιλότητες και διάμεσου των καρδιακών βαλβίδων με τον τρόπο αυτό αποτυπώνονται οι πιέσεις που διέπουν τις διάφορες καρδιακές κοιλότητες και οι πιθανές βαλβιδοπάθειες (στένωση ή ανεπάρκεια).

Το απλό ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ ηρεμίας) είναι μια εύκολη, γρήγορη, ανώδυνη,  εξέταση αναγκαία και πλούσια σε πληροφορίες για την λειτουργία της καρδίας, χάρη στην καταγραφή της ηλεκτρικής δραστηριότητας της καρδίας.

Με το ΗΚΓ μπορούμε να διαπιστώσουμε την ομαλή λειτουργία της καρδιάς, την ύπαρξη ή όχι οξέος η υποξέος εμφράγματος ή την πιθανότητα παλαιού εμφράγματος,  την ύπαρξη αρρυθμιών,  μόνιμων η παροδικών.

Η δοκιμασία κοπώσεως αποτελεί την πιο απλή και αναίμακτη διαγνωστική μέθοδο για την ανίχνευση και παρακολούθηση ελλιπούς αιμάτωσης της καρδίας κοινώς ως  ισχαιμία του μυοκαρδίου που οφείλεται κυρίως σε Στεφανιαία Νόσο (ΣΝ) δηλαδή σε στενώσεις των αρτηριών που αιματώνουν την καρδιά. Με τη δοκιμασία κόπωσης σε κυλιόμενο τάπητα η σε ποδήλατο ο εξεταζόμενος υποβάλλεται σε ελεγχόμενη σωματική άσκηση και συνεχή ηλεκτροκαρδιογραφική και κλινική παρακολούθηση. Ακολουθούνται διάφορα σχήματα άσκησης γνωστά ως πρωτόκολλα. Το πιο ευρέος χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο δοκιμασίας είναι εκείνο του κατά Bruce όπου ο εξεταζόμενος βαδίζει στον κυλιόμενο τάπητα και ο βαθμός δυσκολίας αυξάνεται σταδιακά , αυξάνοντας την κλίση και την ταχύτητα του κυλιόμενου τάπητα κάθε 3 λεπτά (στάδιο κόπωσης) μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία βάση της μέγιστης προβλεπόμενης καρδιακής συχνότητας (ανάλογα με την ηλικία του εξεταζόμενου, 220-ηλικία).Η διάρκεια της κόπωσης εξαρτάται από την φυσική κατάσταση του ασθενούς, ένας μέσος όρος διάρκειας είναι 6 με 8 λεπτά. Αθλητές υψηλού επιπέδου  μπορούν να υπερβούν τα 15 λεπτά. Επίσης για βεβαρυμμένους ή ηλικιωμένους ασθενείς εφαρμόζονται άλλα πρωτόκολλα άσκησης, πιο προοδευτικά και ήπια.

Η ελλιπής αιμάτωση της καρδιάς κατά την κόπωση συνοδεύεται συνήθως με προκάρδιο άλγος γνωστή ως στηθάγχη και με ηλεκτροκαρδιογραφικές διαταραχές χαρακτηριστικές της ελλιπούς αιμάτωσης. Η δοκιμασία κόπωσης μπορεί να διακοπεί ανα πάσα στιγμή από τον Καρδιολόγο εφόσον υπάρχουν ενδείξεις η σε περίπτωση αδυναμίας του ασθενούς.

Οδηγίες: 

Συνίσταται το τελευταίο ελαφρύ γεύμα να λάβει χώρα 3 ώρες πριν την δοκιμασία.

Οι ασθενείς υπό αγωγή διακόπτουν μονάχα τα φάρμακα που ονομάζονται β-αναστολείς και μόνο μετά από την σύμφωνη γνώμη του Καρδιολόγου τους.

Πρόκειται για τον συνδυασμό υπερηχοκαρδιογραφικής μελέτης της καρδιάς και δοκιμασία κόπωσης, με σκοπό την μελέτη της κινητικότητας της καρδιάς κατά την διάρκεια καρδιακής κόπωσης, συνήθως πραγματοποιείται φαρμακευτικά, δηλαδή χορηγούνται ουσίες όπως η  δοβουταμίνη που αυξάνουν την συσταλτικότητα της καρδιάς, πρόκειται για μια ουσία που υπάρχει στον οργανισμό αλλά σε μικρότερη ποσότητα. Η δοκιμασία χωρίζεται σε τέσσερα στάδια των 3 λεπτών, από το ένα στάδιο στο άλλο αυξάνετε η δόση της δοβουταμίνης σταδιακά.

Η όλη διαδικασία πραγματοποιείται υπό κλινική, ηλεκτροκαρδιογραφική και υπερηχοκαρδιογραφική παρακολούθηση, κατά την οποία ελέγχεται η σταδιακή αύξηση της κινητικότητας των τοιχωμάτων της καρδίας. Οποιαδήποτε στιγμή της διαδικασίας η δοκιμασία μπορεί να διακοπεί, όταν επιτευχθεί η επιθυμητή καρδιακή συχνότητα ως προς την ηλικία, είτε εμφανιστούν κλινικά, ηλεκτροκαρδιογραφικά  η υπερηχοκαρδιαγραφικά ευρήματα ισχαιμίας μυοκαρδίου.

Πρόκειται για την καταγραφή του Ηλεκτροκαρδιογραφήματος για μεγάλη περίοδο, 24 έως 72 ώρες με τις σημερινές σύγχρονες συσκευές.Η συσκευή αυτή μεγέθους 2-3 εκατοστών, διαμέσου 3 έως 6 ηλεκτροδίων, αποθηκεύει  το ηλεκτροκαρδιογράφημα για όσο χρόνο είναι συνδεδεμένη.Η ανάγνωση γίνεται μετά την αφαίρεση του Holter διαμέσου συγκεκριμένου προγράμματος.

Σκοπός της καταγραφής αυτής είναι η διαπίστωση διαταραχών του φυσιολογικού καρδιολογικού ρυθμού, γνωστού ως φλεβοτομικού ρυθμού και μελέτη αυτών των διαταραχών που ονομάζονται άλλοτε  ταχυκαρδίες (υπερκοιλιακές ή κοιλιακές), αρρυθμίες, έκτακτες συστολές (κοιλιακές, υπερκοιλιακές) είτε παύσεις ή σοβαρές βραδυκαρδίες.Πρόκειται για μια εξέταση απαραίτητη σε περιπτώσεις ταχυκαρδιών και λιποθυμικών, προλιποθυμικών επεισοδίων

Πρόκειται για την 24ωρη καταγραφή της αρτηριακής πίεσης, δια μέσου φορητής συσκευής πιεσόμετρου προσαρμοσμένης στον βραχίονα. Οι μετρήσεις της συστολικής και διαστολικής πίεσης, καθώς και των παλμών πραγματοποιούνται ανά μισή ώρα κατά την διάρκεια της ημέρας και ανά μια ώρα κατά την διάρκεια της νύχτας.

Η 24ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης αποτελεί την μέθοδο με την καλύτερη συσχέτιση με βλάβες στα όργανα στόχους της ΑΠ όπως είναι η καρδιά, οι νεφροί και τα μάτια. Επίσης είναι ανεξάρτητη του παράγοντα στρες της ιατρικής μπλούζας. Επιτρέπει την ταξινόμηση των ασθενών σε dipper και non dipper και την σωστότερη και καλύτερη προσαρμογή της φαρμακευτικής αγωγής.

Πρόκειται για δοκιμασία κόπωσης σε κυλιόμενο τάπητα ή σε στατικό ποδήλατο με σύγχρονη καταγραφή όχι μόνο του ηλεκτροκαρδιογραφήματος όπως στην απλή δοκιμασία κόπωσης αλλά και τον πλήρη  έλεγχο της ανταλλαγής αναπνευστικών αερίων τόσο κατά την ηρεμία όσο και κατά την διάρκεια της δοκιμασίας κόπωσης.

Η εξέταση αυτή είναι απαραίτητη για την διαφοροδιάγνωση μεταξύ διαφόρων καρδιακών και αναπνευστικών νοσημάτων. Απαραίτητη για την σωστή εκπόνηση πρωτοκόλλου επανένταξης τόσο καρδιολογικών όσο και αναπνευστικών  ασθενών. Πρόκειται  για την πλέον ενδεδειγμένη μέθοδο για την σωστή καταγραφή του προβλήματος, αλλά επίσης αποτελεί την απαραίτητη βάση για την εκπόνηση οποιουδήποτε αθλητικού προγράμματός επαναδραστηριοποίησης.

Επίσης η καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης δίνοντας την δυνατότητα καταγραφής  παραμέτρων όπως ο βασικός μεταβολισμός, καθώς επίσης η μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου αλλά και ο αερόβιος και αναερόβιος ουδός , η μέγιστη ταχύτητα κατά τον αναερόβιο ουδό και η μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου, αποτελεί απαραίτητη εξέταση για την ορθότερη εκπόνηση προπονητικών προγραμμάτων αθλητών υψηλού επιπέδου.

Τα τελευταία χρόνια χάρη σε υπερσύγχρονους μαγνητικούς τομογράφους, σε εξειδικευμένα πρωτοκόλλα και εξειδικευμένο προσωπικό, είναι δυνατή όχι μόνο η απεικόνιση των καρδιακών δομών αλλά επίσης και η εκτίμηση πλήθους καρδιολογικών προβλημάτων, άλλων εμμέσως και άλλων αμέσως.

Με την μέθοδο αυτή επιτυγχάνουμε την ορθότερη καταγραφή της λειτουργίας της καρδιάς τόσο των αριστερών όσο και των δεξιών κοιλοτήτων. Αποτελεί την μέθοδο εκλογής για την εκτίμηση της λειτουργίας της καρδιάς, την εκτίμηση συγγενών καρδιοπαθειών και την παρακολούθηση τους, την εκτίμηση πιθανών επιπλοκών σε ασθενείς με μεσογειακή αναιμία κ.α. Η αντικειμενικότητα της είναι ανεξάρτητη του εκάστοτε εξεταστή, η επαναληψιμότητα της και η έλλειψη ακτινοβολίας είναι βασικά πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής συγκριτικά με άλλες μεθόδους.

Η μοναδικότητα της για την εκτίμηση φλεγμονής των δομών της καρδιάς (μυοκαρδίου – περικαρδίου), η συγκριτική υπεροχή της στην εκτίμηση ισχαιμίας, αλλά και κυρίως της  βιωσιμότητας του μυοκαρδίου είναι άλλα συγκριτικά πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής.

Η εκτίμηση του αυλού των στεφανιαίων αρτηριών και της πιθανής στένωσης αυτού, αποτελεί μοναδική και απαραίτητη προϋπόθεση για την σωστή αντιμετώπιση ασθενών με στεφανιαία νόσο. Χάρη στην εξέλιξη των αξονικών, είναι σήμερα εφικτή η αξονική στεφανιογραφία (μη επεμβατική στεφανιογραφία) χωρίς την εισαγωγή στο σώμα  καθετήρων, μέθοδος κοινώς γνωστή ως κλασική στεφανιογραφία (επεμβατική στεφανιογραφία). Η εξέταση αυτή πραγματοποιείται με την χρήση ακτινοβολίας Χ και την χορήγηση ιωδιούχου σκιαγραφικής ουσίας (είναι απαραίτητη η ενημέρωση του ιατρού σας σε περίπτωση αλλεργίας για την χορήγηση αντιαλλεργικής αγωγής, προς αποφυγή οποιασδήποτε επιπλοκής).

Στο διαγνωστικό μας κέντρο με την λειτουργία του πιο υπερσύγχρονου αξονικού τομογράφου 256 τομών, είναι εφικτή η ολοκλήρωση αξονικής στεφανιογραφίας μέσα σε 3 δευτερόλεπτα και με την ελάχιστη ακτινοβολία που μπορεί να χορηγηθεί σε τέτοιες εξετάσεις. Κατά την διάρκεια της εξέτασης αποτυπώνονται και εν συνεχεία μελετώνται όλες οι δομές της καρδιάς με μεγάλη λεπτομέρια όπως επίσης και οι στεφανιαίες αρτηρίες καθώς και η θωρακική αορτή και άλλες αγγειακές δομές του θώρακα.

Σημαντικές πληροφορίες δίνονται και από την καταγραφή του ασβεστίου των στεφανιαίων αρτηριών, γνωστό ως coronary calcium score.  Κατά την ίδια εξέταση μπορούν να αποκλειστούν συγχρόνως τα τρία βασικά σημαντικά αίτια θωρακικού άλγους (triple out) διαχωρισμός θωρακικής αορτής, ισχαιμία μυοκαρδίου και πνευμονική εμβολή.

Ο ισχυρότερος προδιαθεσικός δείκτης στεφανιαίας νόσου είναι η εκτίμηση των ασβεστώσεων των στεφανιαίων αρτηριών (CCS : coronary calcium score). Πρόκειται για μια εύκολη και γρήγορη εξέταση χάρη στους νεότερης  τεχνολογίας αξονικούς τομογράφους (EBCT – electron beam scanner). Από το 2016 η εξέταση αυτή προτείνεται και έχει μπει στις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής καρδιολογικής εταιρίας.

Η διερεύνηση ασβεστώσεων στεφανιαίων αρτηριών  με την χρήση αξονικού τομογράφου, επιτρέπει με τον πλέον αξιόπιστο και μη επεμβατικό τρόπο την διαπίστωση  στην πρώιμη φάση, ύπαρξης η όχι στεφανιαίας νόσου – πριν την εκδήλωση κλινικών συμπτωμάτων στεφανιαίας νόσου – ιδιαίτερα στους ασθενείς μετρίου κινδύνου αλλά και στους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη.

Το Calcium score είναι μία ανώδυνη εξέταση, διάρκειας ελάχιστων δευτερολέπτων χωρίς τη χρήση σκιαγραφικής ουσίας, με ελάχιστη ακτινοβολία. Η ποσοστοποίηση των ασβεστώσεων των στεφανιαίων αρτηριών προβλέπει τα καρδιακά συμβάματα σε ασυμπτωματικούς ασθενείς μέσης ηλικίας μετρίου κινδύνου και όχι μόνο.