Στο Ακτινολογικό τμήμα του Ασκληπιού διάγνωσις  λειτουργούν 4 έγχρωμοι υπερηχοτομογράφοι (ένας  (1)  Philips, ένας  (1) Siemens και δυο (2) GE) με την βοήθεια των οποίων εκτελούνται υπερηχογραφήματα σώματος, αγγείων και καρδίας.

Στην Ιατρική Υπερηχοτομογράφο ονομάζουμε οποιοδήποτε μηχάνημα χρησιμοποιεί τους img_2057υπερήχους για την απεικόνιση διαφόρων οργάνων του σώματος. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι στους υπερήχους δεν υπάρχει καθόλου ακτινοβολία. Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στη μαιευτική και τους παιδιατρικούς ασθενείς.

Ένα δεύτερο μοναδικό πλεονέκτημα είναι ότι η εξέταση με τον υπέρηχοτομογράφο πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο κάτι που καθιστά δυνατή την εκτίμηση ταχέως κινουμένων ανατομικών δομών όπως η καρδιά, το αίμα, το έμβρυο και με αυτό τον τρόπο βρίσκει εφαρμογή και σε ασθενείς οι οποίοι αδυνατούν να επιδείξουν την απαιτούμενη συνεργασία.

Ένα τρίτο πλεονέκτημα του υπερηχοτομογράφου είναι η πολυδιάστατη ικανότητα απεικόνισης, η οποία παρέχει τη δυνατότητα προσπέλασης της ανατομικής περιοχής ενδιαφέροντος από πολλαπλά σημεία του αώματος του εξεταζομένου.
Στα θετικά της μεθόδου θα πρέπει να συμπεριληφθεί η εξαιρετική διακριτική ικανότητα στις επιφανειακές δομές του σώματος.

Η έγχρωμη Doppler υπερηχοτομογραφία (TRIPLEX) παρέχει υψηλή διακριτική ικανότητα δίδοντας την ικανότητα ελέγχου της ροής του αίματος μέσα στα διάφορα αγγεία του σώματος όπως η αορτή, οι καρωτίδες, οι νεφρικές αρτηρίες, οι φλέβες και αρτηρίες των άνω και κάτω άκρων.  Με τη μέθοδο αυτή γίνεται αξιολόγηση των βλαβών τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά, εκτίμηση της ταχύτητος ροής του αίματος και των κυματομορφών του φάσματος.

Επιφανειακών οργάνων Όσχεου
Οφθαλμικών κόγχων Αρθρώσεων
Θυρεοειδή και παραθυρεοειδών αδένων Μυών
Τραχήλου Μαστών
Μαλακών μορίων και υποδόριου ιστού
Ήπατος Νεφρών-επινεφριδίων
Χοληδόχου κύστεως-χοληφόρων Ουροδόχου κύστεως
Παγκρέατος  Προστάτου
Σπληνός  Μήτρας-ωοθηκών
Μεσεντερίων και παρααορτικών λεμφαδένων
Απλό υπερηχογράφημα κύησης (6η – 8ηεβδομάδα)
Αυχενική διαφάνεια και PAPP-Α (11η – 13ηεβδομάδα)
Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (20η – 22ηεβδομάδα)
Βιοφυσικό προφίλ και Doppler ομφαλικής αρτηρίας, μητριαίων αρτηριών και εγκεφαλικών αρτηριών (30η – 40ηεβδομάδα)

Ενδοκολπικά για τον έλεγχο μήτρας-ωοθηκών (και έγχρωμο Doppler) και ενδορθικά για τον έλεγχο του προστάτη (και έγχρωμο Doppler).

TRIPLEX καρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών, κοιλιακής αορτής, λαγονίων αρτηριών και αρτηριών κάτω άκρων, νεφρικών αρτηριών, αρτηριών άνω άκρων, φλεβών ανω άκρων, φλεβών κάτω άκρων
Έλεγχος μοσχευμάτων και μετεγχειρητικής παρακολούθησης
Ελεγχος μεταμοσχεύσεων και παρακολούθηση
Έγχρωμο Doppler σπληνοπυλαίου άξονα.
Έλεγχος αρτηριοφλεβώδους επικοινωνίας (Αιμοδιάλυση)