«Κάλλιον του θεραπεύειν, το προλαµβάνειν», υποστήριζε ο Ιπποκράτης από την αρχαιότητα, όπως και στις ημέρες μας ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

img_2036

Η πρόληψη  έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα για την υγεία και τη μακροζωία. Νοσήματα  που λαμβάνουν επιδημικό χαρακτήρα  στο δυτικό κόσμο, όπως καρδιοπάθειες, διαβήτης, νεοπλασίες κ.α., είναι δυνατόν να διαγνωσθούν έγκαιρα και να αντιμετωπιστούν πριν την δημιουργία μη αναστρέψιμων επιπλοκών, οι οποίες επιβαρύνουν τόσο τον ίδιο τον άνθρωπο, την οικογένεια του, αλλά και την κοινωνία.

Σκοπός του  προληπτικού ελέγχου (CHECΚ UP) είναι η ανίχνευση ασυμπτωματικής νόσου ή παραγόντων κινδύνου.

Το διαγνωστικό  εργαστήριο ‘’Ασκληπιός’’ με σεβασμό  στο σύγχρονο άνθρωπο και στις ανάγκες του, συμβάλλει στην προληπτική ιατρική, δημιουργώντας προγράμματα περιοδικού ελέγχου υγείας με γρήγορα, αξιόπιστα αποτελέσματα από καταρτισμένο ανθρώπινο προσωπικό και με χαμηλό κόστος για όλους.

Γενική  αίματος Τριγλυκερίδια
ΤΚΕ HDL, LDL
Γενική ούρων SGOT, SGPT
Σάκχαρο  γ GT
Ουρία  ALP
Κρεατινίνη  Σίδηρος ορού
Ουρικό οξύ Φερριτίνη ορού
 Χοληστερίνη
Γενική  αίματος Ουρικό οξύ
ΤΚΕ  Χοληστερίνη
CRP  Τριγλυκερίδια
Φερριτίνη  HDL, LDL
Σάκχαρο  SGOT, SGPT
 Ουρία  γ GT
Κρεατινίνη  Αλκαλική φωσφατάση
 Κ, Να, Ca, Ph  Ολικά λευκώματα
TSH Αλβουμίνη
Παθολογική εξέταση με αποτελέσματα
Για άνδρες: check up 2 + PSA
Για γυναίκες: check up 2 + μαστογραφία, DEXA (μέτρηση οστικής πυκνότητας), test Παπανικολάου
 Μέτρηση οστικής πυκνότητας  Οστεοκαλσίνη
 Α/α ΟΜΣΣ (f/p)  Βιταμίνη D
 Ca, Ph  TSH
 Οστική αλκαλική φωσφατάση  Παθολογική εξέταση με αποτελέσματα
 Παραθορμόνη
Γλυκόζη νηστείας ορού
Τest ανοχής γλυκόζης (75gr φόρτιση με γλύκοζη και καταμέτρηση στην ώρα έως και στις 2 ώρες – καμπύλη σακχάρου)
Γλυκοζυλιωμένη Hb
Γενική αίματος Ουρικό οξύ
TKE HDL, LDL
Γενική ούρων Τριγλυκερίδια
TSH Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη
Σάκχαρο Ηλεκτροκαρδιογράφημα
Κ, Να Α/α θώρακος (f/p)
Ουρία Έγχρωμο triplex καρδιάς
Κρεατινίνη Υπέρηχος νεφρών
Χοληστερίνη Τriplex νεφρικών αρτηριών
Τεστ κοπώσεως (αν κρίνεται απαραίτητο)
Γενική αίματος Κρεατινίνη Ρενίνη ορού
ΤΚΕ Ολικά λευκώματα  Αλδοστερόνη ορού
CRP Αλβουμίνη  Κορτιζόλη ορού
Γενική ούρων  Κ, Να, Ca, Ph  Να & Κ ούρων σε τυχαίο δείγμα
Σάκχαρο  TSH  VMA ούρων 24h
Χοληστερίνη  FT3, FT4  ΜετανεΟυρίαφρίνες ούρων 24h
Τριγλυκερίδια Apo A, Apo B Κατεχολαμίνες ούρων 24h
HDL, LDL Α/α θώρακος (f/p) Ηλεκτροκαρδιογράφημα
Τriplex καρδιάς
Γενική αίματος CPK anti DNA
ΤΚΕ RA/RF-TEST HBsAg
TSH ANA Ουρικό οξύ
CRP C3, C4 Ουρία
SGOT, SGPT FT3, FT4 Γενική ούρων
γ GT anti-TPO Κρεατινίνη
ALP Σάκχαρο Ολικά λευκώματα
Αλβουμίνη Α/α θώρακος (f/p) Α/α άμφω άκρων χειρών/πόδων (f/p)
FT3, FT4
TSH
Υπερηχογράφημα θυροειδούς
Κλινική εκτίμηση ενδοκρινολόγου
Γενική  αίματος Ομάδα  αίματος – παράγων Rhesus
Σάκχαρο Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης
Γενική ούρων Αντισώματα ερυθράς IgG και IgM
Ουρία Αντισώματα τοξοπλάσματος IgM  και IgG
Κρεατινίνη VDRL
Σίδηρο ορού Αντισώματα CMV IgG και IgM
Αυστραλιανό αντιγόνο HBsAg HCV