ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Η Μαγνητική Τομογραφία Μαστών ή Μαγνητική Μαστογραφία είναι η πιο ευαίσθητη και η ακριβέστερη εξέταση που διαθέτουμε σήμερα για τη μελέτη των παθήσεων του μαστού και πρωτίστως για την ανίχνευση ή τον αποκλεισμό του καρκίνου.Όπως λέει και το όνομά της, διενεργείται στο μαγνητικό τομογράφο χωρίς τη χρήση βλαπτικής ακτινοβολίας. Είναι όμως, αναγκαία η ενδοφλέβια χορήγηση ειδικής σκιαγραφικής ουσίας, η οποία γενικά, είναι εξαιρετικά ασφαλής.

 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

 

  • Η πιο συνηθισμένη ένδειξη για τη Μαγνητική Μαστογραφία, είναι η διευκρίνιση ύποπτων ή αμφιβόλων ευρημάτων της Μαστογραφίας είτε του Υπερηχογραφήματος των μαστών.

 

  • Όταν υπάρχειστο μαστό μίας γυναίκας κλινική υποψία καρκίνου, αλλά δεν αναδεικνύεται εύρημα στη Μαστογραφία ή το Υπερηχογράφημα.

 

  • Άλλες ενδείξεις για τη Μαγνητική Μαστογραφία αποτελούν η εκτίμηση του αποτελέσματος της Εισαγωγικής Χημειοθεραπείας που εφαρμόζεται σε περιπτώσεις τοπικά εκτεταμένου καρκίνου του μαστού, καθώς και όταν υπάρχει υποψία υπολείμματος καρκίνου του μαστού μετά από πρόσφατη χειρουργικήεπέμβαση(ογκεκτομή).Τα τελευταία χρόνια, όλο και πιο συχνά, γίνεται η Μαγνητική Μαστογραφία σε γυναίκες που βρέθηκε καρκίνος με την «κλασική» Μαστογραφία, είτε το Υπερηχογράφημα, προτού αυτές υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση. Ο λόγος που γίνεται η Μαγνητική Μαστογραφία είναι ώστε να υπάρξει σαφή εικόνα: για την ακριβή έκταση του προβλήματος και να αποκλειστεί, ότι υπάρχουν άλλες εστίες καρκίνου στον ίδιο ή και τον άλλο μαστό. Αυτή η ένδειξη για Μαγνητική Μαστογραφία αφορά ορισμένες κατηγορίες γυναικών και όχι όλες.

 

  • Επίσης, η Μαγνητική Μαστογραφία γίνεται προληπτικά κάθε χρόνο σε ορισμένες ειδικές ομάδες γυναικών που έχουν υψηλή πιθανότητα να εμφανίσουν καρκίνο μαστού στη διάρκεια της ζωής τους.

 

  • Τέλος, η Μαγνητική Μαστογραφία διενεργείται, όταν υπάρχουν ενδείξεις προβλημάτων σε ενθέματα σιλικόνης που έχουν τοποθετηθεί στο μαστό για αισθητικούς λόγους ή στο πλαίσιο πλαστικής αποκατάστασης μετά από χειρουργικές επεμβάσεις.

 

1

Μαστογραφία, στην οποία αναδεικνύεται Καρκίνος στον αριστερό μαστό (βέλη). Δεν υπάρχουν ύποπτα ευρήματα στο δεξιό μαστό.

3

 

Μαγνητική Μαστογραφία, στην ίδια γυναίκα της οποίας η μαστογραφία παρουσιάζεται στην πρώτη εικόνα. Αναδεικνύονται δύο (2) εστίες Καρκίνου στον αριστερό μαστό (βέλη) και επιπρόσθετα, εστία Καρκίνου στο δεξιό μαστό (βέλος) με συνοδό ενδοπορικό νεοπλασματικό στοιχείο (κεφαλές βελών)

4

 

Μαγνητική Μαστογραφία που διενεργήθηκε σε γυναίκα με νόσο Pagetστη θηλή του δεξιού μαστού (κεφαλές βελών), με σκοπό την ακριβή εκτίμηση της έκτασης της νόσου. Η εξέταση αναδεικνύει επιπρόσθετα, εστία Καρκίνου στον αριστερό μαστό (βέλος), η οποία δεν ήταν εμφανής στη μαστογραφία ούτε στο υπερηχογράφημα και ταυτοποιήθηκε ιστολογικά με διαδερμική βιοψία που διενεργήθηκε με την καθοδήγηση του μαγνητικού τομογράφου.